Ruşen Eşref Ünaydın

Kısaca: 1892 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisini ve Edebiyat Fakültesini bitirdi. Askeri Baytar Alisi'nde, Darülmuallimini Aliyde, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Yazarlık hayatına 1914'te mütercimlikle başladı. 1918'de Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya'ya, Tasviri Efkar muhabiri olarak Sivas'a gitti. Dergi ve gazetelerde mülakat ve gezi türünde yazıları yayımlandı. ...devamı ☟

Ruşen Eşref Ünaydın
Ruşen Eşref Ünaydın

Ruşen Eşref Ünaydın (d. 1892 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi ve diplomat.

1922 yılında Buhara elçiliği başkatibi oldu. Lozan Konferansında matbuat müşavirliği yaptı. TBMM ikinci döneminde Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğinde, Tiran, Atina, Budapeşte elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliğinde bulundu. 1952'de emekliye ayrıldı.

"Servet-i Fünun", "Donanma", "Tedrisat", "Türk Yurdu" ve "Yeni Mecmua"da yayımladığı mülakat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Ruşen Eşref Ünaydın, Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk defa tanıtmasıyla ünlüdür.

Galatasaray Sultanisi'ni ve Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Askeri Baytar Âlisi'nde, Darülmuallimini Âli'de, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Yazarlık hayatına 1914'te mütercimlikle başladı. 1918'de Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya'ya, Tasviri Efkar muhabiri olarak Sivas'a gitti. Dergi ve gazetelerde mülakat ve gezi türünde yazıları yayımlandı.

1920'de Anadolu hükümetinin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara'ya gitti; Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1922 yılında Buhara elçiliği başkatibi oldu. Lozan Konferansı'nda matbuat müşavirliği yaptı. TBMM II.,III.ve IV. dönemlerinde Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev yaptı. Riyaseti Cumhur Umumi Katipliği!nde (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği), Tiran, Atina, Budapeşte elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliğinde bulundu. 1952'de emekliye ayrıldı.

Servet-i Fünun, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmuada yayımladığı mülakat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı. Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat'ın yazarı ve Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Ruşen Eşref Ünaydın, Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk defa tanıtmasıyla ünlüdür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aşiyan
1 ay önce

Karikatürist. Orhan Veli 1950 Şair. Yahya Kemal Beyatlı 1958 Şair. Ruşen Eşref Ünaydın 1959 Tevfik Fikret 1915 Şair (1961'de Eyüp'ten) nakil edilmiştir...

Aşiyan, Aşiyan
Trakya Manevraları
3 hafta önce

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Londra Elçisi Ali Fethi Okyar, Atina Elçisi Ruşen Eşref Ünaydın, Tahran Elçisi Enis Akaygen ve diğer devlet görevlileri, hükûmet...

Lozan Barış Konferansı
4 hafta önce

Mezhep İşleri Müdürü Feyzi (Fevzi) Pirinççioğlu: Bayındırlık Bakanı Ruşen Eşref (Ünaydın): Yazar Yahya Kemal Bey (Beyatlı): İstanbul Darülfünunu Müderrisi...

Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması maddeleri
Hatay Sorunu
4 hafta önce

323-324. ^ Fahir Armaoğlu, XX. Yüzyıl Siyasî Tarihi, s. 348. ^ Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar, s. 5-6. ^ Falih Rıfkı Atay, Atatürkçülük Nedir?, s. 44...

Hatay Sorunu, 1938, 1939, 23 Haziran, 2 Eylül, Ankara İtilafnamesi, Fransa, Hatay, Hatay Cumhuriyeti, Manda, Türkiye
Kadrocular
3 hafta önce

Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Sadri Ertem, İsmet Paşa, Şükrü Kaya, Ruşen Eşref Ünaydın destekler. 1932'de Şevket Süreyya, İnkılap ve Kadro adlı bir kitap...

Kadrocular, Ahmet Ağaoğlu, Aka Gündüz, Ankara, Cumhuriyet, Falih Rıfkı Atay, Hilmi Ziya Ülken, Hüseyin Cahit Yalçın, Kadro (dergi), Mahmut Soydan, Milliyet
21 Eylül
4 hafta önce

Necmettin Sadık Sadak, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1890) 1959 - Ruşen Eşref Ünaydın, Türk yazar, siyasetçi ve diplomat (d. 1892) 1964 - Otto Grotewohl...

21 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül, 1500, 1558, 15 Ekim, 15 Eylül, 16 Eylül
Cevat Abbas Gürer
4 hafta önce

Kılıç, Rauf (Orbay), Bekir Sami (Kunduh), Mustafa Kemal (Atatürk), Ruşen Eşref (Ünaydın), Cemil Cahit (Toydemir), Cevat Abbas (Gürer) Atatürk’ün Yaveri Cevat...

Cevat Abbas Gürer, Amasya Genelgesi, Bandırma Vapuru, Heyet-i Temsiliye, Meclis-i Mebusan, Mustafa Kemal, Niş, Sofya, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM, Türk
Sivas Kongresi
1 ay önce

Kılıç, Rauf (Orbay), Bekir Sami (Kunduh), Mustafa Kemal (Atatürk), Ruşen Eşref (Ünaydın), Cemil Cahit (Toydemir), Cevat Abbas (Gürer) Bekir Sami, Mustafa...

Sivas, 1.Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Amasya Genelgesi, 4 Eylül, Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Misak-ı Milli, Osmanlı Devleti