Ruanda Krallığı, Afrika kıtasında 13. yy ile 20.yy 'nın ikinci yarısına kadar varlığını sürdüren, bugünkü Ruanda Cumhuriyeti topraklarını da içine alacak şekilde büyük bir alanda kurulmuş krallık.

Ruanda Krallığı

Ruanda Krallığı, Afrika kıtasında 13. yy ile 20.yy 'nın ikinci yarısına kadar varlığını sürdüren, bugünkü Ruanda Cumhuriyeti topraklarını da içine alacak şekilde büyük bir alanda kurulmuş krallık. Ruanda Krallığı, o bölgede var olan etnik bir grup olan Tutsiler tarafından kurulan, ilk başlarda yerel bir yöneticinin komşu evleri himayesine alarak genişleyen ve krallığı kadar giden bir yönetim biçimi olmuştur. Her ne kadar bünyesine kattığı topraklarda yaşayan Hutu etnik grubu belli bir dönem sonra nüfusun %85'ini oluştursa da, yönetim katında ve önemli görevlerde Tutsiler yer almıştır. İlerleyen dönemlerde Hutu etnik grubuna mensup kişiler, Tutsi grubuna mensup kişilerin hizmetine verilmiş, ilhak edilen topraklarda yaşayan kişiler de etnik grubuna bakılmaksızın Hutu olarak sınıflandırılmıştır. Krallık, 1885 yılından itibaren kademeli olarak Almanya sömürge sistemi Alman Doğu Afrikası'nın bir parçası olmuş ve bağımsızlığını kaybetmiştir. I.Dünya Savaşı sonrası bölgede kaybolan Almanya hükümdarlığı, Belçika tarafından doldurularak idare edilmiştir. Krallık, Burundi Krallığı ile birlikte oluşturulan Ruanda-Urundi sömürge bölgesine entegre edilerek iki ayrı krallıktan bir bölge oluşturulmuştur. Bu bölgeye 25 Temmuz 1956 yılında özerklik verilmesi ile Ruanda Krallığı'nın hakimiyet sürdüğü topraklar özerklik kazanmış, 1961 yılında Belçika tarafından sömürge ülkelerine verilen bağımsızlık ile krallıkta bağımsızlığına kavuşmuştur. Bağımsızlığa kavuştuktan sonra 1962 yılında yapılan halk referandumu sonucu, ülkede monarşi sistemini kaldırılarak cumhuriyete geçiş yönünde oy kullanılarak Ruanda Krallığı'nın fiilen sona erdirilmesini ve ardılı Ruanda Cumhuriyeti'nin kurulması sağlanmıştır. == Ayrıca bakınız == * Ruanda Cumhuriyeti == Dış bağlantılar == * Ruanda tarihi * Ruanda hakkında bilgiler

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar