Rufâîlik

Rufâ’î, Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai'nin Pir'i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir tarikâttır.

Rufa’i, Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai'nin Pir'i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir tarikattır. Rufa’i Tarikatı’nın kurucusu, piri, büyük mutasavvıf Seyyid Ahmed Er Rufai kuddise Sirruhu, (512-578/1118-1182) yılları arasında yaşamıştır. Neseb-i Şerifleri İmam Hüseyin bin Ali'ye vasıl olur. Ahmed Er Rufai’nin Hüseyin'in soyundan gelen bir Seyyid olduğu konusunda bütün kaynaklar birleşir. Babası Seyyid Ali, Annesi ise Ebu Eyyub el-Ensari’nin torunlarından Fatıma el Ensari’dir. Rufa’i tarikatı silsilesi * Kerbela Savaşı şehidi, İmam Hüseyin; * İmam Zeynel Abidin; * İmam Muhammed el-Bakır; * İmam Cafer es-Sadık; * İImam Musa el-Kazım; * Imam Ibrahim el-Mürteza; * es-Seyyid ikinci Musa; * es-Seyyid Ahmed; * es-Seyyid Hüseyin; * es-Seyyid el-Hasen; * es-Seyyid Muhammed eb-ul-Kaasim; * es-Seyyid el-Mehdi; * es-Seyyid eb-ul Mekarim el-Hasen; * es-Seyyid Ali; * es-Seyyid Ahmed; * es-Seyyid Hazim; * es-Seyyid Sabit; * es-Seyyid Yahya; * es-Seyyid Ebul-Hasen Aliyy-ür-Rifai; * es-Seyyid Ahmed er-Rıfai.

Dış bağlantılar

* www.rufai.com * www.rufailik.com

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rufâîlik ilgili konular