rufai

Rufai, Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai nin Pir`i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir Tarikatdır.

Rufai

Rufai, Tasavvufi inanışa göre Ahmed Er Rufai nin Pir`i olduğu, sistemleştirdiği Muhammedi bir Tarikatdır.

Rufai Tarikatı`nın kurucusu, piri, büyük mutasavvıf Seyyid Ahmed er-Rufai kuddise Sirruhu, (512-578/118-1182) yılları arasında yaşamıştır. Neseb-i Şerifleri İmam Hüseyin bin Ali Radiyallahu Anhuma`ya vasıl olur. Ahmed er Rufai`nin Hazreti Hüseyin Radiyallahu Anh soyundan gelen bir "Seyyid" olduğunda bütün kaynaklar birleşir. Babası Seyyid Ali, Annesi ise Ebu Eyyub el Ensari`nin torunlarından Fatıma el Ensari`dir.

Günümüzde yaşayan Rufai Şeyhlerinden, Kadiri, Rufai ve Galibi Meşayıhı olan H.Galip Hasan Kuşçuoğlu Hazretleri Bu iki tarikten icazetli Şeyh iken bu iki kolun birleşiminden Galibi`lik kolu verilmiştir.

Linkler  • http://www.galibi.com
  • http://www.galibilik.com
  • http://www.galibindir.net
Kaynaklar

Vikipedi

rufai

rufailik tarikatından olan (kimse).

rufai

Rufailik tarikatından olan kimse.

rufai

Türkçe rufai kelimesinin İngilizce karşılığı.
[rufar] v. frill, decorate with a fringe

İlgili konuları ara

Yanıtlar