Ruh Hastalığı

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ruh Hastalığı ilgili konular

 • Parkinson hastalığı

  Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı. Genellikle orta
 • Alzheimer

  Alzheimer Hastalığı (AH) en sık görülen demans (bunama) tipidir. Bunama ya da demans, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesini engelley
 • Behçet Hastalığı

  TANIMI : İlk defa 1937 yılında bir Türk doktoru olan Hulusi BEHÇET tarafından teşhis edilen ve bu nedenle uluslararası tıp camiasında Behçe
 • Amorotik familyal İdiosi

  (Serebromaküler Dejenerasyon) Amorotik familyal zekâ geriliği santral sinir sistemiyle ilgili ilerleyici bir bozukluk olup şiddetli bir zekâ geri
 • Hurler Sendromu

  (Hunter Hastalığı) Bkz.
 • Burger hastalığı

  Berger hastalığı (IgA nefropatisi) ile karıştırılmamalıdır. Buerger Hastalığı ya da Thromboangitis Obliterans atardamarları tutan bir has
 • Hastalığı-modifiye eden antiromatizmal ilaç

  Hastalığı-modifiye eden antiromatizmal ilaçlar (DMARD'lar) birçok otoimmün hastalıkta hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan
 • Plummer hastalığı

  Plummer Hastalığı Aşırı İşlevli Adenom plummer hastalığı, guatr hastalığının ihtilatları, toksik adenom plummer hastalığı, NEDENLER
 • Kromozom 14 (insan)

  Kromozom 14, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından ondördüncüsüdür. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 109 milyon