ruhban

Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır.

Ruhban

Ruhban ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ruhban sınıfı

ruhban

Osmanlıca ruhban kelimesinin Türkçe karşılığı.
Korkmak, çekinmek, yılmak. * Rahib, Hristiyan din adamı. (Bak: Rehbaniyyet)(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur'an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şâmiye)

ruhban

rahipler.

ruhban

Türkçe ruhban kelimesinin İngilizce karşılığı.
clergy

ruhban

Türkçe ruhban kelimesinin Almanca karşılığı.
Klerus

İlgili konuları ara

Yanıtlar