Ruhban Sınıfı

Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır.

" target="_blank">[1]]

Ruhban sınıfı, başta Hristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. Aslen Hristiyanlık terminolojisine ait olan ``ruhban sınıfı`` kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır. Türker Alkan, Radikal Gazetesi, 14/11/2003 TDK sözlük, "ruhban sınıfı" maddesi

Kökenbilim

``Ruhban``, insanlardan uzaklaşıp riyazata çekilerek dünya zevklerini terkeden ve kendini aşırı bir şekilde ibadete veren kişi anlamına gelir. ``Rahip`` kelimesi ve ``ruhban`` kelimesi Arapça aynı kökten gelen sözcüklerdir. TDK Sözlük, ``ruhban`` maddesi TDK Sözlük, ``rahip`` maddesi

Tarihçe

İsa`nın ölümünden sonra Hristiyanlık`ta İsa`nın çarmıha gerildikten sonra dirildiğine, İslamiyet`te çarmıha gerilmeden tanrı katına çıkarıldığına inanılır, gördükleri baskı ve zulüm sebebiyle bir kısım Hristiyanlar toplumsal hayattan soyutlanarak, edindikleri özel mekanlara çekilmişler ve kendilerini ibadete adamışlardı. Bu uygulama zamanla, bir yaşayış biçimi olarak, Hristiyanlığın bünyesinde yerleşti.

Günümüzde mezhepler arası farklılıklar olmakla beraber ruhban sınıfının sadece küçük bir kısmı manastır hayatı sürmektedir.

Ruhban sınıfının özellikleri

  • Ruhban sınıfı, özel bir dini eğitimden geçer,
  • Özel giysileri vardır,
  • Dini törenleri yönetme ve dini metinleri yorumlama yetkisiyle donatılmıştır, bazı mezheplerde törenleri Latince, Yunanca gibi dini metinlerin en eski çevirilerindeki dilleri ile icra eder.
  • `Din adamlığını` bir `meslek` olarak seçmiştir, kendisini, hayatı boyunca bu işe adamıştır, geçimini bu işten sağlar,
  • Hiyerarşik bir yapı içinde yer alır, bu yapıya aykırı davranırsa yaptırımlarla karşılaşabilir,
  • Dini yorumlarda, toplumsal ve siyasal konularda, meslek arkadaşlarıyla ve hiyerarşik örgüt yapısıyla tam bir dayanışma içinde olacağı beklentisi vardır. Türker Alkan, Radikal Gazetesi, 14/11/2003


Ayrıca bakınızKaynakça

DipnotlarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ruhban Sınıfı
Ruhban sınıfı