Rukayye

Kısaca: Rukayye Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin kızı. Peygamber efendimiz otuz üç yaşındayken, hazret-i Zeyneb'den sonra ikinci kızı olarak hazret-i Hadice validemizden dünyaya gelmiştir. Çok güzel idi. Vahy ile hazret-i Osman'a nikah edildi. Onunla birlikte iki kere Habeşistan'a hicret ettiler. Yirmi iki yaşındayken Bedr Gazasında hasta oldu. Hazret-iOsman'a, Bedr'e gelmeyip zevcesine hizmet etmesi emrolundu. Bedr Zaferinin müjdesi Medine'ye geldiği gün vefat etti ve orada def ...devamı ☟

Rukayye Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin kızı. Peygamber efendimiz otuz üç yaşındayken, hazret-i Zeyneb'den sonra ikinci kızı olarak hazret-i Hadice validemizden dünyaya gelmiştir. Çok güzel idi. Vahy ile hazret-i Osman'a nikah edildi. Onunla birlikte iki kere Habeşistan'a hicret ettiler. Yirmi iki yaşındayken Bedr Gazasında hasta oldu. Hazret-iOsman'a, Bedr'e gelmeyip zevcesine hizmet etmesi emrolundu. Bedr Zaferinin müjdesi Medine'ye geldiği gün vefat etti ve orada defnolundu.

Resulullah efendimize, peygamberliği bildirilmeden önce hazret-i Rukayye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe'ye, Ümmü Gülsüm de Uteybe'ye nikah edilmiş, fakat evlilik gerçekleşmemişti. Fahr-i alem efendimize, peygamberliği bildirilip, insanlar, İslam'a davet edilmeye başlanınca, Ebu Leheb ve oğulları düşman kesildiler. Cehennemlik oldukları Tebbet suresinde bildirilen Ebu Leheb ve karısı ile Kureyş'in ileri gelen müşrikleri, Utbe ve Uteybe'ye; “O'nun kızlarını alıp yükünü hafiflettiniz. Kızlarını boşayın ki, zahmete düşsün! Size Kureyş'ten istediğiniz kızı alalım!” diye teklif ettiler. Onlar da; “Peki, boşadık!” dediler. Uteybe denilen alçak, daha da ileri giderek, Peygamber efendimizin huzur-i şerifine gelip; “Ey Muhammed! Ben, seni ve dinini tanımıyorum. Kızını da boşadım. Artık ne sen beni, ne de ben seni seveyim! Ne sen bana, ne de ben sana geleyim!..” diye hakaret etti. Sonra sevgili Peygamberimize saldırıp, mübarek yakasına yapıştı. Gömleğini yırttı. Bunun üzerine Resulullah efendimiz; “Ya Rabbi! Buna canavarlarından birini musallat et!” buyurdular. Çok kısa bir zaman sonra Uteybe bedbahtını arslan parçaladı.

Bu hadiseden sonra, Peygamber efendimize vahy gelerek, hazret-i Rukayye'nin hazret-iOsman ile nikahlanması emredildi ve evlendiler.

Nübüvvetin beşinci senesinde, Müslümanlara, müşriklerin işkenceleri pek şiddetlenmişti. Peygamber efendimiz, Eshabının dayanılmaz işkencelere uğramasına, ayaklarından iplerle develere bağlanıp, aksi istikametlere doğru çekilerek parçalatılmasına çok üzülüyordu. Bu işkenceler her geçen gün daha da şiddetleniyor, merhamet dolu kalbi, bunlara tahammül edemiyordu. Peygamber efendimizin emriyle Habeşistan'a hicret eden yirmiye yakın sahabiyle birlikte hazret-i Osman ve hanımı Rukayye de hicret ettiler.

Peygamber efendimiz; “Şüphesiz ki, Osman, Lut peygamberden sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kimsedir.” buyurdu.

Hazret-i Rukayye'nin burada Abdullah isminde bir oğlu oldu. Bu sebeple hazret-i Osman'a Ebu Abdullah künyesini verdiler. Hazret-i Abdullah altı yaşındayken vefat etti.

Peygamber efendimizin Medine-i münevvereye hicretinin ikinci yılında, hazret-i Osman ve hanımı Medine'ye geldiler.

Hazret-i Rukayye, Medine'de hastalandı. O sırada Bedr Gazası için hazırlık yapılmış, hazret-i Osman'ın hanımıyla meşgul olması emredilmişti. Peygamber efendimiz ve şanlı Eshabı müşriklerle çarpışmak üzere Bedr'e gittiler. Onlardan zafer müjdesi geldiği gün, hazret-i Rukayye Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.