Rum patrikhanesi

İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi (Yunanca: Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, Patriarhion Konstandinupoleos) 6. yy'dan itibaren Hristiyanlık âlemindeki din tartışmalarının önemli bir kesimini oluşturan Ortodoksluğun da merkezidir.
İstanbul'un fethinden sonra, gayrimüslim olan toplumların yaşayışına dair düzenlemeler, Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı fermana bağlanmış, böylece Fener Rum Patrikhanesi de denilen Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin yasal statüsü süreklilik kazanmıştır.

Rum patrikhanesi

Rum patrikhanesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Rum Ortodoks Patrikhanesi

Yanıtlar