Rumen

Kısaca: Rumen vay işkembe, Reticulorumenin büyük kısmıdır. Ruminant (geviş getiren) hayvvanlarda sindirim kanalındaki ilk bölümdür. Sindirilen yiyeceklerin ilk olarak mikrobiyal fermentasyona maruz kaldıkları ilk basamaktır. Reticulorumenin küçük kısmı ise Reticulum dur, rumnenin devamıdır, iç yüzeyinin kaplamasıyla rumöenden ayrılır. ...devamı ☟

Rumen
Rumen

Rumen vay işkembe, Reticulorumenin büyük kısmıdır. Ruminant (geviş getiren) hayvvanlarda sindirim kanalındaki ilk bölümdür. Sindirilen yiyeceklerin ilk olarak mikrobiyal fermentasyona maruz kaldıkları ilk basamaktır. Reticulorumenin küçük kısmı ise Reticulum dur, rumnenin devamıdır, iç yüzeyinin kaplamasıyla rumöenden ayrılır.

Anatomisi

Reticulorumen kas kese, cranial kese, ventral kese, ventral kör kese, ve reticulumun birleşiminden oluşur.

Rumen duvarının iç yüzü parmağa benzer, yassı, sığırlarda yaklaşık olarak 5mm uzunluğunda ve 3mm genişliğinde papilla adı verilen çıkıntılarla kaplıdır. Reticulumun iç yüzü altıgen bal peteği görünümlü kabartılarla kaplıdır. çıkıntılar yaklaşık olarak 0.1 - 0.2 mm genişliğinde reticulum duvarından 5 mm yükselen yapılardır. Sığır reticulumunda altıgenler 2-5 cm genişiliğindedir. bu özellikler uçucu yağ asitlerinin emilmesi için reticulorumen duvarının yüzey alanını genişletir. İki kısmın iç yüzlerinin kaplaması dışında bir işlevsel boşluk şeklindedir.

Sindirilenlerin tabakalaşması ve karıştırılması

Rumende sindirim tek yapıda değildir. Tabakalara ayrılır, gaz, sıvı, ve farklı boyutlarda ve yogunlukta ve diğer fiziksel özelliklerdeki parçacıklar. Ek olarak, Sindirilenler basitçe rumene girip çıkmazlar karışık uzun akış yolları vardır. İlk başta buların saçma olduğu düşünülebilir, bu karışık tabakalaşma, karıştırma, ve akış yolları, ruminantlarda(geviş getirenler) anahtar bakış açısıdır. Çiğnenmeden sonra, sindirilenler ösefagustan aşağıya iner reticulumun dorsal kısmında depolanır. Reticulorumenin kontraksiyonları ile içerik karıştırılırileri ve ileri dogru itilir ve mat rumene gider. mat sindirilenlerin ince bir katmanıdır, küçük parçalara ayrılmış, uzun lifli maddeler içerir.

Mat içerisindeki çoğu madde agızdan yeni alınmıştır ve kalanı önemli miktarda fermente olabilir maddedir. Mikrobiyal aktivite mat içinde çabucak gerçekleşir ve bir çok gaz açığa çıkar. bir miktar gaz mat içinde hapis olur ve matın yüzmesini sağlar. Fermentasyon işlemi devam ettikçe gaz oluşumu azalır, hapis olan gaz miktarının azalmasına baglı olarak, mat yüzme yeteneğini kaybeder. Mat içindeki sindirilenler bundan dolayı yüzme yeteneğinin artışı fazından azalma fazına dogru geçerler. Eş zamanlı olarak, sindirilenler mikrobiyol fermentasyonla miktarı azaltılırken, sindirilen parçacıkların boyutu göreceli olarak büyüktür ve sonra ruminasyon (geviş getirme) olur. Belirli bir noktada, parçacıkların yogunluğu rumen matından aşağı ventral keseye düşecek kadar küçük olur, veya rumen kontraksiyonları ile sıvı akışı içinde retikuluma akarlar.

Bir kere ventral kesede, düşük derecede sindilenler fermente olmaya başlayınca, daha fazla yüzme yeteneğini kaybeder ve paçacık boyutu dahada azalır. Sonra bunlar rumen kontraksiyonları ile ventral reticuluma akar.

Ventral retikulumda, düşük yoğunluklu, büyük sindirilen parçaları retikulum kontraksiyonları ile yukarı ösefagusa ordan agıza itilebilir. Ruminasyon işlemi olarak adlandılan bu işlemde sindirilenler ağızda çiğnenir ve sonra ösefagusa yollanır ve reticulumun doral kesesinde depolanır ve tekrar rumen matına katılır ve karışır. Daha yogun ve küçük parçacıklar retikulum kontraksiyonu sırasında ventral retikulumda kalır ve sonra bir sonraki kontraksiyonda sıvı ile birlikte reticulorumeni reticulo-omasal orificeden terk eder ve rumant hayvanların sindirim sitemindeki bir sonraki odacığa omasuma geçer.

Kaynaklar

Vikipedi

Rumen

1. anlamı Romanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse. Romanya ve Rumenlerle ilgili olan şey.
2. anlamı zişkembe; işkembe, gevişgetirenlerin çiğnediği şey.
3. anlamı iskemce.

Rumen

Rumen İngilizce anlamı ve tanımı

Rumen anlamları

  1. () The first stomach of ruminants; the paunch; the fardingbag. See Illust. below.
  2. (noun) The cud of a ruminant.

Rumen tanım:

Kelime: ru·men
Söyleniş: 'rü-m&n
İşlev: noun
Türleri: plural ru·mi·na /-m&-n&/; or rumens
Kökeni: New Latin rumin-, rumen, from Latin
: the large first compartment of the stomach of a ruminant in which cellulose is broken down by the action of symbiotic microorganisms -- compare ABOMASUM, OMASUM, RETICULUM
- ru·mi·nal /-m&-n&l/ adjective

Rumen

İngilizce Rumen kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. herbario

Rumen

İngilizce Rumen kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. rumen, premier compatiment de l'estomac des ruminants

Rumen

İngilizce Rumen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pansen, erster Magen der Wiederkäuer

Rumen

İngilizce Rumen kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Zool) rumine

Rumen

İngilizce Rumen kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pança, primeira cavidade do estômago dos ruminantes

Rumen

i. işkembe

Rumen

Fransızca Rumen kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. rumen, first stomach in cud-chewing animals

Rumen

Türkçe Rumen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. first stomach in cud-chewing animals n. rumen, first stomach in cud-chewing animals n. paunch, tummy

Rumen

İngilizce Rumen kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. pens (bij herkauwende dieren), pensmaag

Rumen

n. first stomach in cud-chewing animals n. rumen, first stomach in cud-chewing animals n. paunch, tummy

Rumen

romanya halkından ya da bu halkın soyundan olan (kimse). romanya ve rumenlerle ilgili olan şey.

İlgili konular

reticulorumen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rumenler
1 yıl önce

civarında Rumen kökenli bir nüfus mevcuttur. Ayrıca İbya, İtalya ve ABD'ye göç etmiş Rumenlerin sayısı da 1 milyon civarındadır. Rumenler tarih boyunca...

Rumenler, 93 Harbi, ABD, Balkanlar, Boğdan, Doğu Avrupa, Eflak, Fransızca, Latin, Macaristan, Moldova
Rumen leyi
1 yıl önce

yılından 2005 yılına kadar Rumen Leyi Romanya'nın resmi para birimi olarak kullanılmıştır. 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren Rumen para birimi “Ley”den dört...

Rumen leyi, 1 Temmuz, 2005, Romanya
Rumence
1 yıl önce

okunur. Rumenler Arumence Megleno-Rumence İstro-Rumence Latinceden Rumenceye ses değişiklikleri ^ http://www.ethnologue.com/language/ron ^ (Rumence) Article...

Rumence, ABD, Almanca, Avrupa Birliği, Bulgarca, Danca, Dil, Dil aileleri, Estonca, Fince, Flemenkçe
Birinci Rumen-Amerikan Cemiyeti
5 yıl önce

tahıl üretimi ve ekonomik depresyon da eklenince Rumen Yahudilerinin %30'u ABD'ye göç etti. Göçmen Rumen Yahudi nüfusu, New York City'nin, Allen Street...

Megleno-Rumence
5 yıl önce

Wikimedia Incubator'de Megleno-Rumence Vikipedi deneme projesi bulunmaktadır. Megleno-Rumence (Megleno-Rumenler tarafından konuşulan Vlăheşte olarak bilinen...

Romanya pasaportu
1 yıl önce

başlamıştır. Pasaportun veri sayfası / bilgi sayfası Rumence, İngilizce ve Fransızca olarak basılmıştır. Rumen kimlik kartı olan Carte de Identitate günümüzde...

Rumence Vikipedi
3 yıl önce

arayüzü Rumence'ye çevirmeye başladı. Aynı kullanıcı, diğer muhtemel kullanıcılarının ilgilerini çekmek için, Romanya'daki birçok üniversiteye ve Rumen Akademisi'ne...

Rumen alkalozu
5 yıl önce

Rumen alkalozu ya da Alcalosis ingesta ruminis. Geviş getiren hayvanlarda rumen pH'sının fizyolojik üst sınırı geçmesi sonucu ortaya çıkan bir indigesyon'dur...