Rumen Alkalozu

Kısaca: Rumen alkalozu ya da Alcalosis ingesta ruminis. Geviş getiren hayvanlarda rumen pH'sının fizyolojik üst sınırı geçmesi sonucu ortaya çıkan bir indigesyon'dur. ...devamı ☟

Rumen alkalozu ya da Alcalosis ingesta ruminis. Geviş getiren hayvanlarda rumen pH'sının fizyolojik üst sınırı geçmesi sonucu ortaya çıkan bir indigesyon'dur. Rumen florasında E. coli, Pseudomonas ve Proteus tipi bakteriler aşırı derecede ürerler.Bu hastalık Rumen asidozuna nispeten daha az görülür. Rumen alkalozu bir müddet sonra rumen duvarından emilime bağlı olarak metabolik alkaloz'a dönüşebilir. Tipleri Genel anlamda alkaloz sınıflandırılacak olursa şöyle bir tablo ortaya çıkar: * Rumen alkalozu * Metabolik alkaloz ** Respiratorik alkaloz ** Hipokloremik metabolik alkaloz. Semptomlar * Tipik klinik bulgulara pek rastlanmaz. * İştahta azalma. * Rumen hareketlerinde durma (atoni) * Bazen timpani görülebilir. * Hafif derecede parezis, kas zayıflığı, inkoordinasyon. * Şiddetli olaylarda konvülziyonlar, bazen eksitasyon. * Salya artışı (pityalismus). * Süt yağı ve proteininde azalma. Laboratuvar Bulguları Rumen sıvısı pH'sı 7,2'den daha büyük, koyu kahverengi, amonyak kokusunda, sedimentasyon hızlı.Flotasyon normal ve infusoria sayısı belirgin derecede düşer. Ayırıcı Tanı * Rumen sıvısı pH'sının 8'in üzerinde olmaması, aşırı pis kokulu ve koyu siyahımsı rumen içeriğinin olmaması ve genel durumun daha iyi olması ile Rumen kokuşmasından, * Yine rumen sıvısı muayenesi ile Indigestio simplex ve Rumen asidozundan ayrılır. Prognoz

Sağaltım

uygulanan olgularda prognoz iyidir. Hastalığa ilişkin en önemli komplikasyonlar; Metabolik alkaloz, Rumen kokuşması ve tırnak bozukluklarıdır. Sağaltım Rasyona melas, hububat gibi kolay fermente edilebilir karbonhidratça zengin yem maddeleri eklenir. 1 lt sirke, 3 kat sulandırılarak içirilmelidir. Şiddetli olaylarda ise Dekstroz infuzyonu ve 1-2 gr Vit-B1 uygulanır. Koruma Üreli rasyon en az 2 haftalık bir periyotta alıştırılmalı Besi sığırlarında ise üre; rasyonun kuru madde olarak %1,5ini geçmemelidir.

Ayrıca bakınız

* Akut rumen asidozu * Kronik rumen asidozu * Rumen kokuşması Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.