Rumenler

Rumenler ya da Romenler hatta Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa`da ve Balkanlar`da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanya nüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Rumenlerin komşu bir ülke olan Moldova`da yaşayan bir etnik grup olan Moldovalılarla dil ve kan bağları mevcuttur.

Rumenler ya da Romenler hatta Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa`da ve Balkanlar`da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanya nüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Rumenlerin komşu bir ülke olan Moldova`da yaşayan bir etnik grup olan Moldovalılarla dil ve kan bağları mevcuttur.

Rumenlerin sayısının dünya çapında 24 milyon civarında olduğu sanılmaktadır. Rumenlerin ana dili olan Rumence, Latin kökenli bir dil olup Moldovca ile aynı dildir. Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca ile benzerlikler taşır. Bu dili ana dil olarak konuşanların sayısı Romanya`da 20 milyona yakındır. Moldova`da ise bu sayı 2,5 milyon civarındadır. Romanya`nın civarındaki Sırbistan, Ukrayna, Macaristan ve Rusya gibi diğer ülkelerde 1 milyon civarında Rumen kökenli bir nüfus mevcuttur. Ayrıca İspanya, İtalya ve ABD`ye göç etmiş Rumenlerin sayısı da 1 milyon civarındadır.

Rumenler tarih boyunca kendilerine Rumen veya Romen adlarını vermişlerdir. Ancak diğer komuşu ülkeler onları genellikle Ulah veya Vlak olarak tanıdılar. Rumenlerin Osmanlı Devleti dönemindeki adı Ulahlar idi. O dönemde Romanya ve Moldova Eflak ve Boğdan adlarıyla biliniyordu. Romanya`nın 93 Harbi`yle bağımsızlığını kazanmasından sonra diğer dillerle birlikte Türkçe`de de Romanya ve Rumenler adları kullanılmaya başlandı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rumenler ilgili konular

 • Erdel

  Erdel (Beyliği) ya da Transilvanya bugünkü Romanya'nın batı ve orta bölgelerine tarihte verilen isimdi. Diğer Avrupa ülkeleri aynı bölgeye g
 • Besarabya

  Besarabya bugünkü Moldova'nın tarihteki adıdır. Prut ve Dinyester nehirlerinin arasında yer alır.
 • Ulahlar

  Ulahlar Osmanlıların Eflak, Boğdan ve Erdel'de yaşayan Hıristiyan halka verdikleri ad. Ulah tabiri, en çok Kıpçak yöresinde yaşayanTürklerc
 • Boğdan Beyliği

  Osmanlı Devleti’ne bağlı prenslik. Eski adı Moldovya olup, Osmanlı hâkimiyetine geçince Boğdan denilmiştir. Osmanlı târihi kaynaklarında
 • Rumenler

  Rumenler ya da Romenler hatta Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa`da ve Balkanlar`da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanya nüf
 • Romanya tarihi

  Romanya tarihi bugünkü Romanya Devleti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar.
 • Alexandru Cuza

  Alexandru Ion Cuza, (d. 20 Mart 1820, Huşi, Boğdan - ö. 15 Mayıs 1873, Heidelberg, Almanya), birleşik Romanya'nın (birleşik Eflak-Boğdan prens
 • Eflak ve Boğdan Birleşik Prensliği

  Eflak ve Boğdan Birleşik Prensliği veya Romanya Prensliği, (Rumence: Principatele Unite ale Valahiei şi Moldovei, Principatele Unite Române) 185
 • Moldova tarihi

  Moldova tarihi bugünkü Moldova Cumhuriyeti topraklarının tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar. Günümüzde Moldova
Rumenler
Rumenler