Çelebizade Şerif Hasan Paşa III. Selim saltanatında 30 Mart 1790 - 15 Şubat 1791 tarihleri arasında on ay onaltı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa

Çelebizade Şerif Hasan Paşa III. Selim saltanatında 30 Mart 1790 - 15 Şubat 1791 tarihleri arasında on ay onaltı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

}

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar