Rus��A

Busul Han

Busul Han - Türk ve Altay mitolojisinde Bekçi Tanrısı. Buzul Han olarak da tanınır. Kayra Han’ın sarayına giden yolu koruyan diğer bekçidir. Sibirya bölgesi için buzlar ve buzluk alanlar günlük yaşamın sürekli bir parçasıdırlar. Bu nedenle soğukla ilgili...

Düş-Müş

Puşkin Devlet Rus Dram Tiyatrosu

Puşkin Devlet Rus Dram Tiyatrosu (Türkmence: A. S. Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan bir tiyatrodur

Rus

Rus, genellikle Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir.

Rus

a-bus

A Rua

RMS-A

RMS-A, Reducing Metering Station-A olan ve Türkçeye Düşürme ve Ölçüm İstasyonu, "A" tipi olarak çevirilen; yüksek basınçlı Doğalgaz'ın boru hatları vasıtasıyla

Güçlü Beşler

Rus Beşleri (Rusça: Могучая кучка, Moguçaya Kuçka diye okunur.) Güçlü beşler diye de bilinen M. A. Balakirev, A. P.

Rus beşlisi

Rus Beşleri (Rusça: Могучая кучка, Moguçaya Kuçka diye okunur.) Güçlü beşler diye de bilinen M. A. Balakirev, A. P.