--}}

Rus-Japon Savaşı

Rus-Japon Savaşı yirminci yüzyılın ilk büyük savaşı. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru büyük devletler arasına giren Japonya, 1894'te Çin ile yaptığı savaş sonucu Mançurya'da bir deniz üssü olan Port Arthur'u elde etmişti. Fakat çok geçmeden Rusya, Almanya veFransa ile anlaşarak Japonları Port Arthur'dan çıkardı. Ruslar burasını Uzakdoğuda buz tutmayan, her mevsimde istifade edebileceği, savaş gemilerini barındırabileceği bir liman olarak kullanıyordu. Bu durumda Rus ve Japon menfaatl

Rus-Japon Savaşı , 1904-1905 yirminci yüzyılın ilk büyük savaşı. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru büyük devletler arasına giren Japonya, 1894'te Çin ile yaptığı savaş sonucu Mançurya'da bir deniz üssü olan Port Arthur'u elde etmişti. Fakat çok geçmeden Rusya, Almanya veFransa ile anlaşarak Japonları Port Arthur'dan çıkardı. Ruslar burasını Uzakdoğuda buz tutmayan, her mevsimde istifade edebileceği, savaş gemilerini barındırabileceği bir liman olarak kullanıyordu. Bu durumda Rus ve Japon menfaatlerinin çarpışması her geçen gün artıyordu. Nihayet Japon donanması, 8 Şubat 1904 gecesinde Port Arthur'da bulunan Rus donanmasına ani bir baskınla büyük bir darbe vurdu. Ertesi gün de Rusya'ya harp ilan etti. Yapılan savaşlarda eğitimleri zayıf, sevk ve idareleri kötü olan Rus birlikleri, Japonlara yenildiler. Rus donanması da Port Arthur'a 40 km uzaklıktaki Raund Adası yakınlarında Japon donanması tarafından saldırıya uğrayarak tamamen imha edildi. Japonlar, 1 Ocak 1905'te Port Arthur'u aldılar. Rusların takviye olarak gönderdiği İkinci Pasifik Filosu, Cuşima Boğazından geçerken tamamen imha edildi. Amerika cumhurbaşkanı Theodore Roosevelt'in iki tarafa da barış tavsiyesi üzerine görüşmelere başlandı. Sonunda Kore'de Japon hakimiyetinin kabulü, Rusların Port Arthur'dan, Mançurya'dan çekilmesi şartıyla barış imzalandı. Japonya, Amerika'nın barış görüşmeleri sırasındaki tutumu yüzünden tazminat istemekten vazgeçti.

Rusya ve Japonya arasında sürdürülen ve tarihte en önemli ve uzun vadeli sonuçlar yaratmış bir savaştır. 1902 yılına gelindiğinde Japonya İngiltere ile ittifak kurmuş, doğal yayılma alanı olarak gördüğü Mançurya ve Kore üzerinde var olan Rus etkisini ortadan kaldırmak için bölgeye, göz dikmişti. Rusya ile yapmak istediği savaşın hazırlıklarını yapıyordu. 1904 yılında bir bahane ile Port Arthur limanına bir baskın yaparak, Rusya ile savaşa girmiş ve bir buçuk yıl sürecek olan savaşta hem denizde hem karada Rusya'yı yenilgiye uğramıştır. Savaşın Avrupa'ya sıçramaması için, işe karışmayan Avrupa devletleri savaşın Uzakdoğu ile sınırlı kalmasını istemişlerdi. Pasifikte sömürgeci durumu gelen ABD Japonya'nın güçlenmesi karşısında elinde bulundurduğu adaları tehlikeli duruma düşürmemek için, Rusya'nın yardımına yetişti. O zaman ABD devlet başkanı olan Theodore Roosevelt, arabuluculuğa soyunarak, tarafların Portsmouth Barış Konferansı'na katılmalarını sağladı. Yapılan antlaşmaya göre, Port Arthur ile Sakhalin adası Japonya'ya verilecek, Ruslar Mançurya'dan askerlerini çekecek ve buradaki demir ayrıcalıklarını da Japonya'ya devredecekti.

Rus-Japon savaşı uzun vadeli sonuçlar yarattı:

a)Savaştan galip çıkan Japonya'nın tıpkı Batılılar gibi emparyalist bir devlet olarak ortaya çıkması.

b)Rusya'nın Uzakdoğu'da başarısız olmasıyla, dikkatlerini Balkanlar'a yöneltmesi. Bunun sonucu olarak da, I. Dünya Savaşı'nın başlaması.

c)Çarlık hükümetinin başarısızlığa uğraması, savaşın yarattığı sıkıntılar, halkın tepkisine yol açtı ve 1971 yılında yapılacak olan Rus Devriminin kapısını araladı.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    c)Çarlık hükümetinin başarısızlığa uğraması, savaşın yarattığı sıkıntılar, halkın tepkisine yol açtı ve 1917 yılında yapılacak olan Rus Devriminin kapısını araladı. olacak

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rus-Japon Savaşı
Rus-Japon Savaşı