Rus çar ve çariçelerinin listesi Kiev Knezliği, Moskova Knezliği, Rusya Çarlığı ve Rusya İmparatorluğunun hükümdarlarının listesidir. Bu hükümdarlar değişik dönemlerde Knez (Dük veya Prens), Velikiy Knez (Büyük Knez, Grandük veya Yüce Prens), Çar sonra da İmparator adlarıyla anılmışlardır.

Rus çarları

Rus çar ve çariçelerinin listesi Kiev Knezliği, Moskova Knezliği, Rusya Çarlığı ve Rusya İmparatorluğunun hükümdarlarının listesidir. Bu hükümdarlar değişik dönemlerde Knez (Dük veya Prens), Velikiy Knez (Büyük Knez, Grandük veya Yüce Prens), Çar sonra da İmparator adlarıyla anılmışlardır.

Bazı dönemlerde Rus Ortodoks kilisesinin lideri olan patrikler de Rusya'nın hükümdarlık görevini üstlenmişlerdir. Örneğin 1610-1613 Leh istilası dönemi bunlardan biridir.

Novgorod ve Kiev Knezleri

bkz. Kiev KnezliğiVladimir-Suzdal Knezleri

bkz. Vladimir-Suzdal KnezliğiMoskova Büyük Knezleri

bkz. Moskova KnezliğiRusya Çarları (1547-1721)

bkz. Rusya ÇarlığıRusya İmparatorları (1721 - 1917)

bkz. Rusya İmparatorluğu

Yanıtlar