Rusudan

Kraliçe Rusudan (Gürcüce: რუსუდანი) (c. 1194 – 1245), Bagrationi hanedanına mensuptur, Gürcü Krallığını 1223-1245 yılları arasında yönetmiştir.

Kraliçe Rusudan (Gürcüce: რუსუდანი) (c. 1194 – 1245), Bagrationi hanedanına mensuptur, Gürcü Krallığını 1223-1245 yılları arasında yönetmiştir. == Hayatı Tahta çıkışı Gürcü Kraliçesi Tamar ile Davit Soslan’ın kızıdır. Kardeşi IV. Giorgi’den sonra 18 Ocak 1223 tarihinde tahta çıkmıştır. Kral IV. Giorgi’nin Moğollara Khunan Muharebesinde yenilerek hayatını kaybetmesinden sonra Gürcü Krallığının altın çağı kapanır. Rusudan, kendisinden önce tahta geçen öncüllerinin ele geçirdiği toprakları koruyabilecek kadar güçlü değildir.

Harezmşahlar ve Moğollar arasında

1225 yılında Moğol komutanı Sübedey’den kaçan Harezmşahlar Devleti kralı Celaleddin Harezmşah Moğollara karşı işbirliği teklif ettiği Gürcü Krallığı teklifi reddince buraya saldırır. Garni Muharebesinde Gürcüleri yenen Celaleddin Harezmşah Tiflis’e doğru ilerler. Kraliçe Rusudan ve saray erkanı Tiflis’den Kutaisi’ye kaçar. Başkent 9 Mart 1226’de Celaleddin Harezmşah’in eline geçer. Hanedan tarafından kaderine terk edilen Tiflisliler sonuna kadar savaşacak ve muhasara sırasında 100 bin Gürcü ölecektir. Celaleddin Harezmşah şehri aldıktan sonra halkı din değiştirip müslüman olmaya zorlayınca Gürcüler tarafından reddedilecektir. Tiflis’de bunun üzerine katliam yapıldığına dair iddialar vardır. Şubat 1227’de Celaleddin Harezmşah’ın Ermenistan’daki başarısız seferini fırsat bilen Gürcüler şehri tekrar ele geçirdiler. Ancak şehir yeniden terk edilmek zorunda kalacak ve düşmana herhangi bir kaynak bırakmamak için yakılacaktır. Rusudan Anadolu Selçuklu Devleti ile ittifak yapsa da 1228 yılında Harezmşahlara Bolnisi Muharebesinde yeniden yenilir.

Moğol boyunduruğunda

Gürcü topraklarında Harezmşahların yarattığı kaos ortamının üzerine Moğollar gelir. IV. Giorgi zamanında Gürcü topraklarına saldırmış olan Moğollar 1235 yılında daha kuvvetli şekilde gelirler. Harezmşah işgalinden sonra yağmalanmış ve talan edilmiş durumda olan Gürcü Krallığı ciddi bir direniş göstermeden teslim olacaktır. 1240 yılına gelindiğinde neredeyse tüm Gürcü toprakları Moğol işgalindedir. Moğol boyunduruğunu 1242 yılında kabul etmek zorunda kalan Rusudan yıllık 50 bin altın vergi vermek ve Moğol seferleri için asker sağlamak zorunda kalır. İlhanlıların Anadolu'ya düzenledikleri seferlere destek vermek durumunda olan Rusudan ilk başta Anadolu Selçuklu Devleti ile çatışmalar yaşasa da Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev'e kızı Tamar'ı gelin olarak vererek iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasını önleyecektir.

Hanedanın sürekliliği

Kendisinden sonra oğlu VI. Davit Narin’in tahta geçmesini isteyen kraliçe bu sürece engel olacağını düşündüğü yeğeni VII. Davit Ulu’yu Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in sarayına esir olarak gönderir. Kendi oğlunu da Moğollar tarafından yasal kral olarak tanınmak üzere Altın Orda hükümdarı Batu Han'ın sarayına gönderir Oğlunun dönüşünü beklerken 1245 yılında ölür.

Evliliği

Rusudan 1224, evlendiğinde Hristiyanlığı benimseyen II. Kılıç Arslan’ın torunu olan Selçuklu Prensi Muhammed Mughis ud-din Türkan Şah ile evlenir. Oğulları VI. Davit Narin kral olacak, kızları Tamar ise önce Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile, onun 1246 yılında ölümünden sonra ise baş vezir Pervane Muineddin ile evlenmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Rusudan ilgili konular

 • Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası

  Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası, Orta Çağda Gürcü Krallığı ve Kafkaslardaki ona bağlı vasal devletlerin 13. yüzy
 • Trabzonlu I. Aleksios Komnenos

  Aleksios I Megas Komnenos ya da Aleksios I Comnenus (; yaklaşık 1182 – 1 Şubat 1222), 1204 yılından 1222 yılına kadar Trabzon İmparatorluğ
 • VI. Davit Narin

  VI. Davit Narin (1225-1293), Bagrationi hanedanına mensup Gürcü kralı. Gürcü Krallığını 1245-1259 yılları arasında yönetmiş, Moğol İm
 • VII. Davit Ulu

  VII. Davit Ulu (Gürcüce: დავით VII ულუ , d. 1215 – ö. 1270), Bagrat hanedanına mensup 1247-1270 yılları arasında hüküm sür
 • I. Demetre

  Demetre I (Gürcüce: დემეტრე I) (d. yaklaşık 1093 – ö. 1156) Bagrationi hanedanı mensubu Gürcü kralı. 1125 – 1156 yılları
 • II. Demetre

  II. Demetre (Gürcüce: დემეტრე II თავდადებული) (1259 – 12 Mart 1289) Bagrationi hanedanına mensup Gürcü kral
 • III. Giorgi

  Giorgi III (Gürcüce: გიორგი III) (ö. 27 Mart 1184) Bagrationi hanedanı mensubu Gürcü kralı. 1156 – 1184 yılları arasında Gürc
 • IV. David

  IV. David
 • IV. Giorgi

  IV. Giorgi Lasha (Gürcüce: გიორგი IV ლაშა, ლაშა გიორგი) (1191-1223) Bagrationi hanedanı mensubu Gürcü kra
 • Rusudan

  Kraliçe Rusudan (Gürcüce: რუსუდანი) (c. 1194 – 1245), Bagrationi hanedanına mensuptur, Gürcü Krallığını 1223-1245 yıllar