Rusya nüfusu

Dünya Bankası 2015 yılı verilerine göre Rusya nüfusu 144,096,812 kişidir. Bir önceki nüfus artış hızı ile artması durumunda, 2016 yılı tahmini nüfusu 144,374,589 kişi. 1960 yılında 119,897,000 olan Rusya'nın nüfusu, 1970 yılında 130,404,000, 1980 yılında 139,010,000 ve 1990 yılında 148,292,000 kişi olmuştur. 2000 yılına gelindiğinde Rusya'nın nüfusu 119,897,000 kişi olmuştur.

Rusya nüfusu Yüz kırk dört milyon doksan altı bin sekiz yüz on iki kişi

Yıllara göre Rusya nüfus artış grafiği