--}}

Rusya Federal İç Güvenlik Teşkilatı

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) (Rusça: ФСБ, Федера́льная слу́жба безопа́сности; Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti) Rusya Federasyonu`nun önceki Çeka, NKVD ve KGB teşkilatlarının yerini alan milli iç güvenlik teşkilatıdır.

Rusya İç İstihbarat Teşkilatı (FSB), karşı istihbarat, iç güvenlik ve sınır güvenliği, terörizmle mücadele ve gizli izleme faaliyetlerini yürütür. Ana idari binası Kızıl Meydan`da Moskova`nın merkezinde KGB`nin eski ana idari binası ile aynı yerdir.

Kurum önceden Federal Karşı İstihbarat Teşkilatı olarak bilinirdi. Boris Yeltsin tarafından 3 Nisan 1995 tarihinde Rusya Parlementosunun her iki kanadından da geçip yasalaşan FSK`nın yeniden yapılanması ve genişlemesiile ilgili kanun maddesi yüyülüğe kondu. 9 Mart 2004 tarihindeki başkanlık kararnamesi ile Adalet Bakanlığına bağlandı.

, FSB`nin genel merkezi]

Genel Bakış

Casusluk görevlerini Rus Dış İstihbarat Servisi (eski KGB) üzerine aldığı için FSB daha çok iç işler ile ilgilenir. Ancak FSB ayrıca yurtdışında elektronik dinlemeleri yürüten FAPSI diye adlandırılan daireye de sahiptir. İlaveten FSB, son kabul edilen anti-terör yasasına uygun olarak eski Sovyet cumhuriyetleri bölgelerinde serbestçe operasyon yapabilir, eğer Rusya Federasyonu Başkanı emir verirse dünyanın herhangi bir bölgesinde askeri anti-terör harekatları yürütebilir. Rusya`daki bütün kanun uygulayıcı daireler ve istihbarat daireleri gerektiğinde FSB`nin kılavuzluğunda çalışır. Örnek olarak, GRU, Stepsnaz ve Rusya İçişleri Bakanlığı`nın dahili askeri müfrezeleri Çeçenistan`da FSB ile birlikte çalışırlar.

FSB Rusya devletinin iç güvenliğinden, karşı casuslukdan ve organize suçlardan, terörizmle ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleden sorumludur. Ancak, tenkitçiler iç muhalefeti bastırmakla uğraştığını, Rusya`nın nüfusunun tamamını topyekün denetim altına almaya çalıştığını, siyasi olayları eskiden KGB`nin yaptığı şekilde etkilemeye çalıştığını iddia ederler. Bu amaçlarına ulaşabilmek için FSB`nin kitlesel dinleme ve gözetleme yaptığı, aralarında yanlış bilgi vermenin, devlet denetimindeki kitlesel medyada propaganda yapmanın, araştırmacı gazetecileri, aykırı fikirdekileri ve muhalif siyasetçileri provake edilmesinin ve baskı altında tutulmasının da bulunduğu çeşitli aktif tedbirlere başvurduğu söylenir. Terörizmle mücadelede toplumun ilgisini çekmek ve onayını almak için teröristlerce gerçekleştirilen vahşet görüntüleri kurumun internet sitelerinde yayınlanması da propagandanın örneklerindendir. FSB`nin internet sitesinde propaganda amaçlı vahşet görüntüleri

FSB İç Kuvvetler birliğini, stepsnaz`ı, ve çok geniş bir sivil bilgi toplama ağını kumanda eder. 2006 yılında bütçesinin yaklaşık %40 arttığı rapor edilse de FSB`nin personel sayısı ve bütçesi kanunen devlet sırrıdır. 1992 yılında Rusya`da Çeka`ların sayısının aşağı yukarı 500,000 kişi olduğu tahmin edilmekteydi.

Eşeltirenler FSB`nin diğer ülkelerdeki ayrı yapılanmalar altında faaliyet gösteren bütün iç güvenlik ve istihbarat kuvvetlerinin görevlerini üstlendiğini sadece bir emniyet ve istihbarat teşkilatı değil aynı zamanda eski KGB gibi bir siyasi güç haline geldiğini iddia ederler. Başka dilden çevrilmekte

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.