sömürge

Sömürgecilik, müstemlekecilik veya kolonyalizm genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılma istemidir.
Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına el, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dini değerlerine baskı uygularlar.

Sömürge

Sömürge ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: sömürgecilik

sömürge

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

sömürge

Türkçe sömürge kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. colonial
n. colony, dependency, plantation

sömürge

Türkçe sömürge kelimesinin Fransızca karşılığı.
colonie [la], établissement [le]

sömürge

Türkçe sömürge kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. kolonial

İlgili konuları ara

Yanıtlar