Söylence

Kısaca: Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir. Eski Yunanlı şair Homeros, İlyada ve Odysseia adlı destanlarında krallara ve kahramanlara ilişkin söylencelerden yararlanmıştır. ...devamı ☟

Söylence ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Efsane

söylence

Türkçe söylence kelimesinin İngilizce karşılığı.
legend, myth efsane

söylence

eski çağlardan beri söylene gelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen imgesel öykü, efsane.

söylence

Türkçe söylence kelimesinin Almanca karşılığı.
Legende, Mythos, Sage

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Efsane
3 hafta önce

Efsane ya da söylence, yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan yazı çeşitleridir. Efsanelerde anlatılan olaylar bazen doğaüstü olabilir...

Köroğlu, Homeros, Kültür, Mitoloji, Odysseia, Kral Arthur, İlyada
Nefret söylemi
3 yıl önce

Nefret söylemi veya nefretli konuşma, ırk, cinsiyet, yaş, ulus, din ya da cinsel yönelim gibi konulara dayanarak, belirli bir grup ya da kişiye yönelik...

Sisifos Söyleni
2 hafta önce

Sisifos Söyleni, Fransız yazar ve düşünürü Albert Camus'nün II. Dünya Savaşı ortasında yayımlanan deneme kitabıdır. 1942 yılında Fransa'da Le Mythe de...

Sisifos Söyleni (kitap), Albert Camus, Homeros, Saçma, Sisifos, Yaşam, Yunan mitolojisi, İkinci Dünya Savaşı, İntihar, Uyumsuz
Don't ask, don't tell
3 yıl önce

Don't ask, don't tell ("Sorma, söyleme") 11 Aralık 1993 ile 20 Eylül 2011 arasında ABD'de yürürlükte olan ve eşcinsellerin orduda görev almalarını yasaklayan...

Güreş
1 ay önce

benzeşmesi de dikkat çekicidir. Deniz Harp Okulu Pusula Dergisi Güreş Öğretim Yöntemleri Güreş ve Doping ^ Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011...

Güreş, Güreş
Romulus ve Remus
3 hafta önce

Şubat 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2020. ^ Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0) 7 Kasım 2013...

Romulus ve Remus, Mars, Mitoloji, Roma, Romulus ve Remus (Uzay Yolu), Tarih, Taslak, Rhea Silvia, Roma Mitolojie, 753 MÖ.
Post-Marksizm
1 ay önce

çalışmalarını nitelendirmeye başladı. Bu bağlamda Post-Marksizm, başka bir deyişle söylem kuramsal yaklaşım ya da Essex Ekolü'lu olarak da bilinen kuramsal ve felsefi...

Post-Marksizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Antonio Negri, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı
Esin
1 ay önce

sorularlarisale.com/index.php?s=modules/kulliyat&risale=181&sayfa=485 Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011 (OTRS: CC BY-SA 3.0) 27 Aralık 2019...