Anlamlı ses ya da ses birliğine "sözcük" veya "kelime" denir.

Sözcük

Anlamlı ses ya da ses birliğine sözcük veya kelime denir.

Türkçe'de Sözcük TürleriBu söcük türlerinden ilk yedisi ad soyludur. Eylemler ise kendi içinde önemli bir sözcük türünü oluşturur.

Sözcük türleri içinde en önemlileri ad ve eylemlerdir. Jean Deny, Türkçe'deki sözcük türlerini ad, eylem ve ilgeç olmak üzere üçe ayırır. Bu temel ayrım Türkçe için genelde kabul gören bir anlayışı gösterir. Çünkü, dilin anlatım yapısının temelinde yapılan bir iş vardır, bir de işi yapan kişi bulunur. Ad işi yapanı, eylem işin yapılışını bildirir. Öteki sözcük türleri ise yalnızca ad ve eylemin anlamlarını tamamlar.

Türkçe'de sözcük türleri birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz. Aynı sözcük ad, sıfat, belirteç, ünlem gibi görevleri üstlendiği için söcük türlerini sınıflandırmak zordur. Bu konuda en geçerli ve kolay çözüm, sözcüklerin cümle içerisindeki anlam ve işlevlerine bakmaktır. bu nedenle, br sözcük bir sözcük türünde dondurulmamalı, cümle içerisimdeki anlam ve işleyişine göre değerlendirmelidir.Türkçe Dilbilgisi, Mehmet Hengirmen, 2005

sözcük

anlamı olan ses ya da ses birliği, kelime.

sözcük

Kelime.

sözcük

Türkçe sözcük kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. word, vocable

sözcük

Türkçe sözcük kelimesinin Fransızca karşılığı.
mot [le], vocable [le]

sözcük

Türkçe sözcük kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vokabel, Wort

İlgili konuları ara

Yanıtlar