Bir model dilde simgelerin dizilişidir. Bu dizilişi belirleyen kurallara uyulmadığı durumda sözdizimi hatasından bahsedilir.

Sözdizimi

Bir model dilde simgelerin dizilişidir. Bu dizilişi belirleyen kurallara uyulmadığı durumda sözdizimi hatasından bahsedilir. }

sözdizimi

bir tümceyi oluşturan sözcük türlerinin arasındaki ilişkileri, tümce yapısını inceleyen dilbilgisi kolu, nahiv, sentaks.

sözdizimi

Türkçe sözdizimi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. syntax

sözdizimi

Türkçe sözdizimi kelimesinin Fransızca karşılığı.
syntaxe [la]

sözdizimi

Türkçe sözdizimi kelimesinin Almanca karşılığı.
Satzlehre

İlgili konuları ara

Yanıtlar