Süleyman

Süleyman İslam halifelerinden, sultanlarından, Türk beylerinden yirmi altısının adı. İkişer tane Anadolu Selçuklu, Candarlı, Eşrefli, Karahanlı, Mengücüklü, Osmanlı, Safevi; birer tane de Bengal Sultanlığı, Büyük Selçuklu, Dulkadirli, Emevi Halifeliği, Endülüs Emevi, Eyyubi, Fas Şerifliği, Germiyanlı, Hudi, Karasi, Karmati, Merini hükümdarlarının adı Süleyman'dır.

Süleyman İslam halifelerinden, sultanlarından, Türk beylerinden yirmi altısının adı. İkişer tane Anadolu Selçuklu, Candarlı, Eşrefli, Karahanlı, Mengücüklü, Osmanlı, Safevi; birer tane de Bengal Sultanlığı, Büyük Selçuklu, Dulkadirli, Emevi Halifeliği, Endülüs Emevi, Eyyubi, Fas Şerifliği, Germiyanlı, Hudi, Karasi, Karmati, Merini hükümdarlarının adı Süleyman'dır.

Anadolu Selçuklu Sultanlarından Kutalmışoğlu Süleyman-I(1077-1086), Süleyman-II(1196-1204), Candaroğulları Beylerinden Şucaeddin BirinciSüleyman Paşa (1309-1339), SüleymanŞah-II(1184-1192), Eşrefoğulları Beylerinden SeyfeddinSüleyman Bey-I(?-1302), Süleyman Şah-II(1326), Karahanlılardan Batı Karahanlı Büyük Kağanı Süleyman (1097), Doğu Karahanlı Büyük Kağanı Süleyman (1032-1056), Mengücüklerden Divriği şubesinden Süleyman Şah-I (1142-?), Süleyman Şah-II (1192- takriben 1228), Osmanlı Sultanı ve İslam halifelerinden Sultan Süleyman Han (1520-1566), Süleyman Han-II (1687-1691), Safevi Şahlarından Süleyman-I (1666-1694), Süleyman-II (1749-1750) ile Bengal Sultanlarından Süleyman Kararani (1564-1572), Büyük Selçuklularda Gıyaseddin Süleyman Şah (1160-1161), Dulkadirli Süleyman Bey (1442-1454), Emevi Halifeliğinden Süleyman (1715-1717), Endülüs Emevilerinde Süleyman el-Müsta'in (Birinci saltanatı 1009-1010), ikinci saltanatı (1013-1016), Eyyubilerden Melik el-Muzaffer Süleyman (1214-1215), Fas Şeriflerinden Süleyman (1793-1822), Germiyanoğullarından Süleyman Şah (1361-1387), Malaga Hammudilerinin Saragosa'daki Hudi şubesinden Süleyman el-Musta'in (1039-1046), Karasioğullarından Süleyman Bey (?-1360), Karmatilerden Ebu Tahir Süleyman (923-944), Merinilerden Ebü'r-Rebi Süleyman (1308-1310) tarihlerinde hükümdarlık sürdüler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Süleyman

(Arapça) Erkek ismi 1. İbranice "huzur, sükun". 2. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberden biri. Ulu'l-Azm peygamberlerdendir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Süleyman
Süleyman