Süleyman

Süleyman İslam halifelerinden, sultanlarından, Türk beylerinden yirmi altısının adı. İkişer tane Anadolu Selçuklu, Candarlı, Eşrefli, Karahanlı, Mengücüklü, Osmanlı, Safevi; birer tane de Bengal Sultanlığı, Büyük Selçuklu, Dulkadirli, Emevi Halifeliği, Endülüs Emevi, Eyyubi, Fas Şerifliği, Germiyanlı, Hudi, Karasi, Karmati, Merini hükümdarlarının adı Süleyman'dır.

Süleyman

Süleyman İslam halifelerinden, sultanlarından, Türk beylerinden yirmi altısının adı. İkişer tane Anadolu Selçuklu, Candarlı, Eşrefli, Karahanlı, Mengücüklü, Osmanlı, Safevi; birer tane de Bengal Sultanlığı, Büyük Selçuklu, Dulkadirli, Emevi Halifeliği, Endülüs Emevi, Eyyubi, Fas Şerifliği, Germiyanlı, Hudi, Karasi, Karmati, Merini hükümdarlarının adı Süleyman'dır.

Anadolu Selçuklu Sultanlarından Kutalmışoğlu Süleyman-I(1077-1086), Süleyman-II(1196-1204), Candaroğulları Beylerinden Şucaeddin BirinciSüleyman Paşa (1309-1339), SüleymanŞah-II(1184-1192), Eşrefoğulları Beylerinden SeyfeddinSüleyman Bey-I(?-1302), Süleyman Şah-II(1326), Karahanlılardan Batı Karahanlı Büyük Kağanı Süleyman (1097), Doğu Karahanlı Büyük Kağanı Süleyman (1032-1056), Mengücüklerden Divriği şubesinden Süleyman Şah-I (1142-?), Süleyman Şah-II (1192- takriben 1228), Osmanlı Sultanı ve İslam halifelerinden Sultan Süleyman Han (1520-1566), Süleyman Han-II (1687-1691), Safevi Şahlarından Süleyman-I (1666-1694), Süleyman-II (1749-1750) ile Bengal Sultanlarından Süleyman Kararani (1564-1572), Büyük Selçuklularda Gıyaseddin Süleyman Şah (1160-1161), Dulkadirli Süleyman Bey (1442-1454), Emevi Halifeliğinden Süleyman (1715-1717), Endülüs Emevilerinde Süleyman el-Müsta'in (Birinci saltanatı 1009-1010), ikinci saltanatı (1013-1016), Eyyubilerden Melik el-Muzaffer Süleyman (1214-1215), Fas Şeriflerinden Süleyman (1793-1822), Germiyanoğullarından Süleyman Şah (1361-1387), Malaga Hammudilerinin Saragosa'daki Hudi şubesinden Süleyman el-Musta'in (1039-1046), Karasioğullarından Süleyman Bey (?-1360), Karmatilerden Ebu Tahir Süleyman (923-944), Merinilerden Ebü'r-Rebi Süleyman (1308-1310) tarihlerinde hükümdarlık sürdüler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Süleyman

(Arapça) Erkek ismi 1. İbranice "huzur, sükun". 2. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberden biri. Ulu'l-Azm peygamberlerdendir.

Süleyman (Barış Manço) sözleri

Barış Manço tarafından Mega Manço albümünde söylenen Süleyman adlı şarkının sözleri.


Bizim köyden bir deli oğlan
Yıllar önce gurbete gitti Süleyman
Birde duyduk öğrendik ki
Büyük şehirde büyük adam olmuş Süleyman

Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa

Birgün sıladan mektubu geldi
Okudukki köye dönüyormuş Süleyman
Çorba kaynadı pilav da pişti
Sofrayı kurduk düğün misali Süleyman

Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa

Biz görmeyeli çok değişmiş
Selam sabahı unutmuşsun Süleyman
Sofraya hemen yerleşiverdin
Belli ki gurbet sana yaramamış Süleyman

Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa

Yedin içtin afiyet olsun
Neler gördün anlat bakalım Süleyman
Tepsiyi biraz da bu tarafa gönder
Müsaade et de bi tadına bakalım Süleyman

Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa

The name of the guy is Süleyman
Listen to me men he's number one
Şarkının burası turistler için
Neden? Because Süleyman is back in town

Kendini yoksa sultan mı sandın
Seninki sade isim benzerliği Süleyman
Bu dünya kimseye kalmamış
Hele bir düşün, sana niye kalsın Süleyman

Vur davulcu eline üşenme hoppa
Çal zurnacı diline üşenme hoppa

İlgili konuları ara

Yanıtlar