Süleyman Gazi

Süleyman Gazi, Orhan Gazi nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun dur. Osmanlı Devleti`nin Rumeli`ye, başka bir deyişle Avrupa`ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir.

Süleyman Gazi, Orhan Gazi nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun dur. Osmanlı Devleti`nin Rumeli`ye, başka bir deyişle Avrupa`ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir.

İznik (1331) ve İzmit (1337) fetihlerine katılmış, İzmit ve civarı kendisine timar olarak verilmiştir. Fethinde büyük rol oynadığı Karesioğulları Beyliği ne bey tayin edilmiştir (1335). Sırp lara karşı, Bizans `a yardıma giden Osmanlı kuvvetlerine kumanda etmiştir. Rumeli`ye geçerek Selanik `i Sırplardan almış ve Bizanslılara vermiştir (1349). Rumeli`ye ikinci geçişinde (1352), Bulgar ları Dimetoka`da yenmiştir. Bu harekatlarında Çimpe kalesi, kendisine üs olarak verilmiştir. Gelibolu başta olmak üzere Marmara `nın batı kıyısındaki şehirleri ele geçirdiyse de, Bizanslılarla yapılan antlaşma icabı, buraları daha sonra boşaltmıştır. Eretnaoğulları Beyliği beyi Alaeddin Eretna `nın ölümünden sonra bölgede doğan karışıklıktan istifade ederek Ankara`yı zaptetmiştir (1354). Bizans`ta imparator değişikliği üzerine, dikkatini yeniden Trakya `ya yöneltmiştir.

Üçüncü geçişinde, Biga `da topladığı ordularını Kemer limanında gemileri yanyana koyarak Çanakkale Boğazı `ndan geçirmiş ve Bolayır `ı kendisine üs edinerek, artık Osmanlı`nın Rumeli`de yerleşmesine dönük bir politika izlemiştir. Anadolu `dan getirttiği Türkmen ailelerini Rumeli`de kurduğu köylere yerleştirmeye başlamıştır. Daha önceki harekatlarda yapılan keşifler ve edinilen bilgilerin de yardımıyla Gelibolu Yarımadası nın kısa bir sürede Osmanlı yönetimine katılması sağlanmış, daha sonraki fetihler için hareket noktası oluşturulmuştur. 1357`de Bolayır ile Seydikavağı arasında avlanırken atından düşerek vefat etmiş, Bolayır`da yaptırdığı imaretin bahçesine gömülmüştür. Kısa bir süre sonra babası Orhan Gazi`nin de ölümü üzerine tahta küçük kardeşi I. Murat geçmiştir.

İznik, Gelibolu ve Bursa`da imaret, cami ve mescit gibi hayır eserleri inşa ettirmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Süleyman Gazi ilgili konular

 • Çanakkale tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Çanakkale tabiî güzelliklerle, târihî zenginliklerin kucaklaştığı bir ildir. Her köşesi târih doludur. Arkeolojik eserlerin yanında, yemy
 • Tekirdağ tarihi

  Tekirdağ il toprakları çok eski çağlardan bu yana bir yerleşim merkezi olarak eski bir târihe sâhiptir. Anadolu’da ilk siyasî birliği
 • Kara (Emir) Ali

  Kara (Emir) Ali İkinci Osmanlı amirâli. Osman Gâzinin silâh arkadaşlarından Aykut Alp’in oğludur. Gözü pek, yiğit ve kahraman kimselere T
 • Biga Yarımadası

  Biga Yarımadası, antik ismiyle Troas ya da Troad, Çanakkale Boğazı'nın ikiye böldüğü Anadolu ve Rumeli bağlantısının doğu kısmıdır.
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

  Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299 (?) - 1453), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Konstanniyye'nin fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam
 • Süleyman Gazi

  Süleyman Gazi, Orhan Gazi nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun dur. Osmanlı Devleti`nin Rumeli`ye, başka bir deyişle Avrupa`ya geçişini
 • Çimpe Kalesi

  Çimpe Kalesi, 1356 yılında<sup>1</sup>, Orhan Bey döneminde alınmıştır. Çoğu tarihçiler ve tarih kaynaklarında, Orhan Bey`in o
 • Gazi Süleyman Paşa Camii

  Gazi Süleyman Paşa Camii, Safranbolu
 • Gelibolu'nun Fethi

  Gelibolu'nun Fethi için Osmanlılar ve Bizanslılar arasında yapılan savaş hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadece iki ordunun karşılaşt