* Süleyman Sırrı Aral - Türkiye'nin ilk iki ve dördüncü hükümetlerinde bayındırlık bakanlığı yapan Türk siyasetçi* Süleyman Sırrı Gedik - TBMM II., III., IV.

Süleyman Sırrı

Yanıtlar