Kimyada, sülfür terimi -2 yükseltgenme seviyesinde kükürt içeren kimyasal bileşiklerin birkaç tipi için kullanılır.
Sülfür, İngilizce "sulfide" terimine karşılık geldiği için bazen hatalı olarak sülfit olarak Türkçeye çevrilir; sülfit SO3- iyonunun, sülfür ise S2- iyonunun ismidir.

Sülfür

Sülfür ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kükürt

sülfür

kükürdün başka bir elementle yaptığı bileşik.

sülfür

Türkçe sülfür kelimesinin İngilizce karşılığı.
[sulfur] v. treat with sulfur n. nonmetallic element (Chemistry) n. sulfur, nonmetallic element

İlgili konuları ara

Yanıtlar