Sülgamik Asit Sülfamik, sülfaminik, amido sülfonik, pirosülfamik asit olarak da adlandırılan, NH2SO3H formülünde, kararlı bir asit. Renksiz, kokusuz ve uçucu olmayan kristaller halindedir. 205°C'de erir ve 209°C'de bozulmaya başlar. Sulu çözeltilerde iyonize olur. Kuvvetli bir asit olup, kuvvetliliği hidroklorik asit ve nitrik asidinkiyle mukayese edilebilir derecededir. Ticari olarak ürenin, kükürtrioksit ve sülfürik asitle muamelesinden elde edilmektedir.

Sülfamik Asit

Sülgamik Asit Sülfamik, sülfaminik, amido sülfonik, pirosülfamik asit olarak da adlandırılan, NH2SO3H formülünde, kararlı bir asit. Renksiz, kokusuz ve uçucu olmayan kristaller halindedir. 205°C'de erir ve 209°C'de bozulmaya başlar. Sulu çözeltilerde iyonize olur. Kuvvetli bir asit olup, kuvvetliliği hidroklorik asit ve nitrik asidinkiyle mukayese edilebilir derecededir. Ticari olarak ürenin, kükürtrioksit ve sülfürik asitle muamelesinden elde edilmektedir.

NH2 CONH2+SO3+H2SO4®2NH2SO3H+CO2

Sülfamik asit, metal temizleyicilerde ve deterjanların üretiminde kullanılmaktadır. Kimyasal analizlerde asiditeyi ölçmek için mükemmel bir primer (birincil) standarttır. Sülfamik asit tuzları sülfamatlar olarak adlandırılır. Bunlar yanmaz kağıt imalatında haşere ödürücülerde, elektrolitik kaplama banyolarında ve sakkarin gibi sun’i tatlılaştırıcılarda kullanılırlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar