kayda değerlik

Sünbül Sinan Efendi

kayda değerlik düzenle|Ağustos 2007 Halveti şeyhi. İstanbul`da 1529`da öldü. Zeynüddin Yusuf Sünbül Sinan adıyla bilinir ve Halvetiye tarikatının Sünbüliye kolu şeyhidir. Kocamustafapaşa semtinde Sünbül Efendi Camii diye bilinen camide şeyhinin yerine geçti. Halefi Merkez Efendi idi. Kocamustafapaşa`da caminin bahçesinde türbesi vardır. Risaletületvar, Risaletttahkikiye, Risaleisünbül adlı yazmalarda şiirleri bulunmaktadır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar