Sünnîler

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة), İslam dininin sünnet doktrini ne dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (Diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler gurubudur. Zaman zaman Sünni İslam veya Sünni ifadesi de kullanılır.

Sünnîler

Sünniler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ehl-i Sünnet

İlgili konuları ara

Yanıtlar