Sünnet, İslam dininde Hz. Muhammed'in (SAV) örnek davranışlarına verilen isimdir. Aynı zamanda sünnet cinsel organlara yapılan cerrahi işleme de denir.

Sünnet

Sünnet geleneği

sünnet

hz. muhammet'in müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü.
(erkek çocukta) üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.
sünnet düğünü.

sünnet

1 . Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz.
2 . Erkek çocukta, erkeklik organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.
3 . Sünnet düğünü.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sünnet etmek (veya yapmak) , sünnet olmak

sünnet

(Arapça) Erkek ismi 1. İyi ahlak, iyi tabiat. 2. Hz. Muhammed'in sözleri, işleri ve tasvipleri.

sünnet

Türkçe sünnet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. circumcision, tradition

sünnet

Türkçe sünnet kelimesinin Fransızca karşılığı.
circoncision [la]

sünnet

Türkçe sünnet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sunna

İlgili konuları ara

Yanıtlar