sürrealist

Gerçeküstücülük ya da sürrealizm, Avrupa'da birinci ve ikinci dünya savaşları arasında gelişmiştir. Temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan ilk dadaistlerin eserlerinden alır.

Sürrealist

sürrealist

Gerçeküstücü.

sürrealist

gerçeküstücü.

sürrealist

Türkçe sürrealist kelimesinin İngilizce karşılığı.
[surrealist] n. artist whose work is done in a surrealistic style, member of the surrealist movement n. surrealist, artist who creates surrealistic works adj. surrealist, surrealistic

sürrealist

Türkçe sürrealist kelimesinin Fransızca karşılığı.
surréaliste

sürrealist

Türkçe sürrealist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Surrealist adj. surrealistisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar