Süryani Ortodoks Kilisesi

Süryani Kadim Kilisesi ya da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hıristiyan mezhebidir ve Ortadoğu`da yaşayan Hıristiyan Semitik bir halk olan Süryanilerin çoğu bu mezhebe üyedir.

Aslında Süryani Kadim Kilisesi adı bu Hıristiyan mezhebe ve ona bağlı olanlara verilen gayr-i resmi tanımlamadır. Süryani Ortodoks Kilisesi olarak da bilinir.

Kilisenin ve bazı mensuplarının kullandığı dil İsa`in de konuştuğu Süryanice (Aramice)`dir.

Tarihçe

Kudüs Hıristiyan cemaatından sonra Hıristiyanlığın en eski kilisesi Süryani kilisesidır. 34 M.S. Şakirt Petrus tarafından kurulmuş. Süryani Patriği Petrusun kanuni halifesidir.

Günümüzde

Patriklik Merkezi`nin adı her ne kadar "Antakya Süryani Patrikliği" olsa da Patriklik merkezi bugün Şam`da bulunmaktadır. Yüzyılın başında ise Patriklik Merkezi Mardin şehriydi.

Süryani Kadim Kilisesi`inde Patriğe bağlı 20 Metropolit bulunmaktadır. Bunların 4 tanesi Türkiye`de bulunur.

İlgili MaddelerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Süryani Ortodoks Kilisesi ilgili konular

 • Ortodoksluk

  Ortodoks (yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder. "Doğu kilises
 • Süryanilik

  Antakya Süryani Kilisesi, ilk kurulduğu dönemlerde coğrafi konum itibarıyla Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi olarak iki kola ayrılmıştır. Per
 • Gabriyel Akyüz

  Papaz Gabriyel Akyüz: Mardin Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Reisi 1959 yılında Mardin ilinin Midyat ilçesine bağlı Alagöz (Bakısyan) Köyü
 • Yakubi

  Süryani Kadim Kilisesi ya da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hıristiyan mezhebidir ve Ortadoğu'da yaşayan Hıristiyan Semitik bir halk olan Süry
 • Yusuf Çetin

  Süryani Ortodoks Kilisesi, İstanbul Metropoliti (1954-). Bu kilise hiyerarşisi içinde unvanı Mor Filiksinos`tur.1954 yılında Mardin`e bağlı
 • Doğu Ortodoks Kiliseleri

  Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ay
 • Deyrulzafarân Manastırı

  Deyrulzafarân Manastırı (Süryanice: ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ, ''Dairo d-Mor Ḥannanyo'') Mardin'in 4 km doğusunda, 5. yüzyılda yapılan bi
 • Kutsal Kabir Kilisesi

  Kutsal Kabir Kilisesi, Ortodoks Kilisesi tarafından Yeniden Diriliş Kilisesi olarak adlandırılır, Kudüs'ün eski şehir duvarları içerisinde y