Süryani Ortodoks Kilisesi

Süryani Kadim Kilisesi ya da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hıristiyan mezhebidir ve Ortadoğu`da yaşayan Hıristiyan Semitik bir halk olan Süryanilerin çoğu bu mezhebe üyedir.

Aslında Süryani Kadim Kilisesi adı bu Hıristiyan mezhebe ve ona bağlı olanlara verilen gayr-i resmi tanımlamadır. Süryani Ortodoks Kilisesi olarak da bilinir.

Kilisenin ve bazı mensuplarının kullandığı dil İsa`in de konuştuğu Süryanice (Aramice)`dir.

Tarihçe

Kudüs Hıristiyan cemaatından sonra Hıristiyanlığın en eski kilisesi Süryani kilisesidır. 34 M.S. Şakirt Petrus tarafından kurulmuş. Süryani Patriği Petrusun kanuni halifesidir.

Günümüzde

Patriklik Merkezi`nin adı her ne kadar "Antakya Süryani Patrikliği" olsa da Patriklik merkezi bugün Şam`da bulunmaktadır. Yüzyılın başında ise Patriklik Merkezi Mardin şehriydi.

Süryani Kadim Kilisesi`inde Patriğe bağlı 20 Metropolit bulunmaktadır. Bunların 4 tanesi Türkiye`de bulunur.

İlgili MaddelerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.