Süryanice

Kısaca: Bir Sami dili. Kadim Aramice diline dayanmakta olup eski dillerden Akadca, Asurca ve Babilce'yle, modern dillerden de Arapça ve İbranice'yle akrabadır. Bugün Süryanice ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. ...devamı ☟

Süryanice
Süryanice

Bir Sami dili. Kadim Aramice diline dayanmakta olup eski dillerden Akadca, Asurca ve Babilce'yle, modern dillerden de Arapça ve İbranice'yle akrabadır. Bugün Süryanice ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Tarihçe

Bu dil: Urfa merkezinde bulunan Süryaniler 2. yy. da Hristiyanlığı kabul etmeleriyle Yunan kültürüyle de harmanlanıp güçlü ve zengin bir edebiyat meydana getirmişlerdir. En önemli eserler Kutsal Kitabın Peşitta adı verilen Süryanice çevirisidir.

Lehçeleri

431 Efes ve 451 Kadıköy Konsilleri ile farklı mezheplere bölünen Süryanilerin dil ve alfabeleri de Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı kola ayrılmışlardır.

Süryani Alfabesi

Süryani Alfabesi sağdan sola doğru yazılır ve 22 harften oluşur. İbrani Alfabesi'nin tesine harfler bitiştirildiğinden, bu harflerin başta, sonda ve ortada yazılışları farklıdır.

Klasik Süryanice Lehçeleri

Batı Süryanicesi: Bizans'ın etkisinde kalan Monofizit İsa'nın Tek ve ayrılmaz bir Tabiatı olduğuna inananlar) Yakubiler, 680 yılında bunlardan ayrılan ve Monothelitizm'i benimseyen (İsa'nın tek tanrısal karekteri olmakla beraber insani iradesi'nin de olduğu görüş) daha sonra 1182 yılında Katolikliği benimseyen Lübnanlı Maruniler ve Bu gün Katolik olup, Bizans Ayin biçimine göre ibadet eden Melkitler oluşturur.

Doğu Süryanicesi, ise Diofizit (İsanın birbirinden bağımsız çift tabiatı olduğunu savunan görüş) Nesturiler (Asuriler olarak da bilinir) ve daha sonra bunlardan ayrılık Katolikliği benimseyen Keldaniler oluşturur. Nesturiler Doğu Aramicesi'ni Çin'e kadar taşımışlar ve yaymışlardır. Her iki grupta sesli harflerin okunuşları farklılıklar gösterir.

Günümüzde Kullanılan Süryani LehçeleriModern Süryanice'nin birçok yerel şive ve ağzı olup zamanla dile birçok Arapça, Türkçe, Kürtçe kelime eklenmiştir. Modern dünya düzeninin bir etkisi olarakta Fransızca, Almanca ve İngilizce kelimeler de dile eklenmektedir.

  1. Turoyo ܛܘܪܝܐ: Yakubi Süryanilerce Konuşulan Modern Batı Süryani lehçesidir Tur-Abdin bölgesi ve İstanbul'da Suriye, [1] ve göçlerle bazı Avrupa Ülkelerinde, Amerika kıtasında ve Avustralya'da 70.000 kişi tarafından konuşulmaktadır.
  2. Mlahsö ܡܠܚܬܝܐ : Diyarbakır'da bu dili konuşabilen son kişi 1998 yılında öldüğünden, kullanıcısı kalmamıştır. Kelime yapısı bakımından Klasik Süryanice'ye Turoyo'dan daha yakındır.
  3. Surit ܣܘܪܬ (Aturaya ‏ܐܬܘܪܝܐ): Asuri Hristiyanlarınca konuşulan Modern Doğu Süryani Lehçesidir. 210.000 kişi tarafından Iran, Irak, Suriye, Türkiye, Kıbrıs, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Lübnan Avrupa Ülkeleri, Amerika ve Kanada’da konuşulur.
  4. Yeni Doğu Keldanicesi (ܟܠܕܝܐ Kaldaya): Keldaniler tarafından kullanılan Modern Doğu Süryani Lehçesidir. Iran, Irak, Türkiye, Suriye, Lübnan Avrupa Ülkeleri, Amerika ve Kanada'da 206.000 kişi tarafından konuşulur. Bu dili konuşanlar ile Surit konuşanlar rahatlıkla anlaşabilirler.
  5. Hertvin: Siirt civarında 1.000 kadar kişi tarafından konuşulur Surit’e yakın bir lehçedir.


Süryani lehçelerini konuşanlar hızlı şekilde azaldığından ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Süryanice

1 . Süryani dili.
2 . sıfatBu dille yazılmış olan.

Süryanice

Türkçe Süryanice kelimesinin İngilizce karşılığı.
[suryanice] n. Syriac

Süryanice

süryani dili.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Süryanice Resimleri

Süryani alfabesi
4 hafta önce

çesidine Esṭrangelā (Süryanice: ܐܣܛܪܢܓܠܐ) denir. Bu ismin Yunanca Grekçe: στρογγύλη (strongylē, 'yuvarlatılmış') sözcüğü ya da Süryanice: ܣܪܛܐ ܐܘܢܓܠܝܐ (serṭā...

Süryani alfabesi, Ayin, Dalet, Dil, He, Süryanice, Taslak, Tsade, Kaf, Pe, Samekh
Keldaniler
1 ay önce

Irak'taki Alkosh (Süryanice: ܐܠܩܘܫ), Ankava (Süryanice: ܥܢܟܒ݂ܐ), Araden (Süryanice: ܐܪܕܢ), Bakofah (Süryanice: ܒܝܬ ܩܘܦ̮ܐ), Batnaya (Süryanice: ܒܛܢܝܐ), Karamles...

Keldaniler, Apokrifa, Arapça, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri
Gülgöze, Midyat
3 yıl önce

Gülgöze (Süryanice : ܥܝܢܘܪܕܐ), Mardin ilinin Midyat ilçesine bağlı bir mahalledir. "`In (Süryanice : Göz), Vardo (Süryanice : Gül)" = INVARDO = GÜLGÖZE...

Gülgöze, Midyat, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adaklı, Midyat, Alagöz, Midyat
Haftanın günleri
3 yıl önce

gelir. Çarşamba Farsça-Süryanice dördüncü gün anlamında چهارشنبه (çıhar-şenbe)‎ kelimesinden gelir. Perşembe Farsça-Süryanice beşinci gün anlamındaki...

Haftanın günleri, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Perşembe, Salı, Çarşamba (gün)
çarşamba
1 ay önce

üçüncü günüdür. Salı'dan sonra; Perşembe'den önce gelir. Kelime, Farsça-Süryanice dördüncü gün anlamında چهارشنبه (çıhar-şenbe)‎ kelimesinden gelir. Çarşamba...

Çarşamba, Çarşamba
Aramice
1 ay önce

Süryani alfabesi (Estrangelo) ile yazılan lehçesine Süryanice adı verilir.[kaynak belirtilmeli] Süryanice-Aramice, tarihte birçok halk, din ve ülke tarafından...

Aramice, Asuri, Azerbaycan, Dil, Dil aileleri, Diofizit, Ermenistan, Gemara, Gürcistan, ISO 639, Irak
Perşembe
4 hafta önce

Çarşamba ile Cuma arasında olan, haftanın dördüncü günüdür. Perşembe, Farsça-Süryanice beşinci gün anlamındaki پنج‌شنبه (penc-şenbe)‎ kelimesinden gelir, "Çarşamba"...

Perşembe (gün), Samsun
Nisan
1 ay önce

göre yılın 4. ayı olup 30 gün çeker. Nisan sözcüğünün, Farsça (Nisan), Süryanice (Nisanna), Sümerce (Nisag = ilk meyveler), Akadca (Nisānu) ve İbranice...

Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan