Sıddık Sami Onar

Hukuk profesörü Sıddık Sami Onar 9 Ağustos 1972’de İstanbul’da öldü. Onar modern Türk idare hukukunun kurucusu, İstanbul Üniversitesi’nin seçimle gelen ilk rektörü ve üniversitede yönetim özerkliğinin ilk savunucularındandı.

Hukuk profesörü Sıddık Sami Onar 9 Ağustos 1972’de İstanbul’da öldü. Onar modern Türk idare hukukunun kurucusu, İstanbul Üniversitesi’nin seçimle gelen ilk rektörü ve üniversitede yönetim özerkliğinin ilk savunucularındandı. 1898’de İstanbul’da doğdu; Vefa Sultanisi’ni ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Bir süre Paris Hukuk Fakültesi’nde okudu, İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde hakimlik, Mülkiye Mektebi ile Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1933’teki üniversite reformu sonrasında Hukuk Fakültesi’nde idare hukuku profesörü, ertesi yıl da ordinaryüs profesör oldu. Aynı fakültede iki kez dekanlığa getirildi. 1946’da yürürlüğe giren bilimse ve idari özerklik yasasından sonra İstanbul Üniversitesi’ne seçimle gelen ilk rektör oldu ve bu görevi 1949’a kadar sürdürdü. 1948’de Fransa’nın Toulouse Üniversitesi Onar’a hukuk doktoru ünvanı verdi. 1949’da İdare Hukuku ve İdari Bilimler Enstitüsü’nü kuran Onar ölümüne değin bu kurumun müdürlüğünü yaptı. 1959’da yeniden rektör seçilen Onar DP’nin muhalefet ve basına karşı “Tahkikat Komisyonu” kurmasını anayasa ihlali olarak gördü, üniversite gençliğinin protesto hareketine destek verdi. 1961 Anayasası’nı hazırlayan kurula başkanlık yaptı, daha sonra 147 öğretim üyesinin üniversiteden uzaklaştırılmasına tepki olarak rektörlükten istifa etti. 147’liler sorununun çözümünde etkin rol oynayan Onar üçüncü kez rektör seçildi ve 1963’e kadar bu görevde kaldı. Medeni hukuk, devletler, borçlar, icra ve iflas hukukları alanlarında birçok yapıtı bulunan Onar’ın en önemli kitabı Türk hukukunda en geniş kamu hukuku incelemesi olan İdare Hukukunun Umumi Esasları’dır (1966-1967, 3 cilt). 1972’de İtalya Cumhurbaşkanı’ndan Cumhuriyet Liyakat Nişanı alan Sıddık Sami Onar’ın anısına İstanbul Üniversitesi 1977’de Onar Armağanı’nı yayımladı.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sıddık Sami Onar ilgili konular

 • Sami

  Sami şu anlamlara gelebilir:
 • Hukuk devleti

  Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bi
 • Sıddık Sami Onar

  Hukuk profesörü Sıddık Sami Onar 9 Ağustos 1972’de İstanbul’da öldü. Onar modern Türk idare hukukunun kurucusu, İstanbul Üniversitesi
 • İdare Hukukunun Umumi Esasları

  Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar`ın 1967-68 yıllarında yayımlanmış idare hukuku kitabı. İdare hukuku kurumlarını etraflıca ve tarih&ic
 • İl Han Özay

  İl Han Özay ilkokuldan sonra orta ile yüksek öğreniminin tümünü İstanbul ve Roma`da İtalyan okullarında yaptı. Mezun olduğu "La Sapi
 • İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü adı altında kuruldu. Türkiye`nin ilk i
 • TBMM 1961 Kurucu Meclisi üyeleri

  Bakanlar Kurulu temsilcileri
 • Sami (anlam ayrımı)

  Sami şu anlamlara gelebilir:
Sıddık Sami Onar
Sıddık Sami Onar