Sıfır (karmaşık Analiz)

sıfırı, veya kökü ''f''(''a'') = 0 eşitliğini sayılan karmaşık ''a'' sayısına verilen bir addır. Başka bir deyişle, holomorf fonksiyonların sıfır değerini aldığı karmaşık sayılara o ''fonksiyonun sıfırları'' adı verilir.

sıfırı, veya kökü f(a) = 0 eşitliğini sayılan karmaşık a sayısına verilen bir addır. Başka bir deyişle, holomorf fonksiyonların sıfır değerini aldığı karmaşık sayılara o fonksiyonun sıfırları adı verilir. Sıfırın derecesi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Eğer f holomorf fonksiyonu, a noktasında sıfır değeri almayan holomorf bir g fonksiyonu kullanılarak :f(z)=(z-a)g(z)\, şeklinde yazılabiliyorsa, o zaman a 'ya f 'nin basit sıfırı veya derecesi 1 olan sıfırı adı verilir. Bu tanım genelleştirilebilir: Eğer a noktasında sıfır değeri almayan holomorf bir g fonksiyonu kullanılarak, holomorf bir f fonksiyonu :f(z)=(z-a)^ng(z)\, şeklinde yazılabiliyorsa, o zaman a, f 'nin derecesi n olan sıfırıdır. Bu terimler bu halleriyle kesin bir kullanıma sahip değildirler. Sıfırlarından bahsedilen holomorf bir fonksiyon varsa, a, n'yinci dereceden bir sıfırdır demekle f'nin a noktasındaki sıfır derecesi n'dir demek verilen tanıma denk gelen ifadelerdir. Bir değişkenli holomorf bir F fonksiyonun sıfırlarının oluşturduğu Z_ kümesine F 'nin sıfır kümesi adı verilir; yani Z_=\: f(a)=0\}. Sıfırların varlığı ve özellikleri Karmaşık düzlemdeki holomorf bir polinomun sıfırlarının varlığını kanıtlayan teorem cebirin temel teoremidir. Bu durum, gerçel sıfırlar gözönüne alındığında doğru olmayabbilri. Örneğin, f(x) = x2 + 1 fonksiyonu her ne kadar gerçel katsayılara sahipse de, bu fonksiyona sıfır değerini aldıracak gerçel bir kök bulunmamaktadır. Polinomlar için geçerli bu durum karmaşık düzlemdeki tüm fonksiyonlar için geçerli olmayabilir. Mesela, her tam fonksiyon sıfıra sahip olmayabilir. Buna basit bir örnek olarak karmaşık üstel fonksiyon verilebilir. Üstel fonksiyon, karmaşık düzlemde, 0 değeri hariç her değeri sonsuz kere alır. Ancak, sabit olmayan bir tam fonksiyonun almadığı değer sayısı da Picard teoreminin sayesinde en fazla 1 olabilir. Belli noktalarda, sonlu veya sonsuz sayıda, sıfıra sahip bir fonksiyon oluşturmak içinse Blaschke çarpımları kullanılır. bir fonksiyonun karmaşık düzlemdeki açık bir alt kümesindeki sıfır sayısını bulmak için ise genelde Rouché teoremi kullanılır. Karmaşık analizin sıfırları ilgilendiren önemli teoremleri arasında Jensen formülü ve Weierstrass çarpanlara ayırma teoremi de vardır. Bir değişkenli holomorf fonksiyonların sıfırları hakkındaki önemli bir özellik, bu sıfırların korunmalı olmasıdır. Yani, f 'yi sıfır yapan bir a karmaşık sayısı etrafında öyle küçük bir daire bulanabilir ki bu daire içindeki tüm noktalar arasından sadece a f 'yi sıfır yapar. Bu korunmalı özellik durumu, tek karmaşık değişkenli holmorf fonksiyonlar için geçerlidir. Daha fazla karmaşık değişkene sahip holmorf fonksiyonların bu özelliği yoktur. Ayrıca bakınız * Kök * Kutup * Hurwitz teoremi * Rouché teoremi Not ve kaynaklar * Conway, John (1986). Functions of One Complex Variable I. Springer. ISBN 0-387-90328-3. * Conway, John (1995). Functions of One Complex Variable II. Springer. ISBN 0-387-94460-5. Dış bağlantılar * * Sıfırlar ve Kutuplar modülü, John H. Mathews tarafından

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sıfır (karmaşık Analiz) ilgili konular

 • Matematiksel çözümleme

  Matematiksel çözümleme, integral ve diferansiyel hesaba (sonsuzküçükler hesabı) dayanan ve sonsuz seriler, değişimler hesabı, diferansiyel d
 • Gerçel analiz

  Gerçel analiz ya da bilinen diğer ismiyle reel analiz, gerçel sayılar kümesi ile uğraşan bir matematiksel analiz dalıdır. Özelde, gerçel sa
 • Holomorfik demet

  Matematikte, daha ayrıntılı olarak karmaşık analizde bir holomorf demet (çoğu zaman analitik demet de denilir) bir karmaşık çokkatlı üzeri
 • Kalıntı (karmaşık analiz)

  kalıntı veya rezidü, bir meromorf fonksiyonun bir tekillik etrafındaki çizgi integrallerinin davranışını açıklayan bir karmaşık sayıdır
 • Karmaşık Analiz Konuları Listesi

  Ana başlıklarına göre karmaşık analiz konuları:
 • Karmaşık analiz

  Karmaşık analiz, ya da başka bir deyişle kompleks analiz, karmaşık değişkenli fonksiyonları araştıran bir matematik dalıdır. Geleneksel o
 • Kutup (karmaşık analiz)

  Karmaşık analizde kutup, ya da düzgün bir söylenişle meromorf bir fonksiyonun kutbu, 1/zn 'nin z = 0 noktasındaki tekilliği gibi davranan mate
 • Sıfır (karmaşık analiz)

  sıfırı, veya kökü ''f''(''a'') = 0 eşitliğini sayılan karmaşık ''a'' sayısına verilen bir addır. Başka bir deyişle, holomorf fonksiyonl
 • Önceliklendirme Matrisleri

  dır. Matris analizi matris diyagram verilerini derecelendirerek ve düzenleyerek bilginin sadeleştirilmesini ve göze hitap eder şekle dönüşmesi