Sınıf Diyagramı

Sınıf Diyagramları UML 'in en sık kullanılan diyagram türü olup Nesne Yönelimli Analiz, Tasarım ve Programlama 'da esas teşkil eden sınıfları en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlar. Sınıf diyagramlarının en verimli kullanıldıgı alanlardan birisi nesne yönelimli tasarımdır: Gerçek hayattan alınan örneklere göre sınıflar ve ona ait özellikler ve ifade edebileceği davranışlar belirlenir ve bunlar sınıf diyagramı olarak çizilir.

}

Sınıf Diyagramları UML 'in en sık kullanılan diyagram türü olup Nesne Yönelimli Analiz, Tasarım ve Programlama 'da esas teşkil eden sınıfları en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlar.

Sınıf diyagramlarının en verimli kullanıldıgı alanlardan birisi nesne yönelimli tasarımdır: Gerçek hayattan alınan örneklere göre sınıflar ve ona ait özellikler ve ifade edebileceği davranışlar belirlenir ve bunlar sınıf diyagramı olarak çizilir.

Sınıflar arası çeşitli şekillerde ilişkiler olabilir. Mesela bir sınıf başka bir sınıfı kullanıyor olabilir bu durumda iki sınıf arası ilişki kesikli çizgi ile belirtilir. Veya bir sınıf başka bir sınıftan ibaret ("composition") olabilir bu durumda iki sınıf arası ilişki çizgisine içi boş baklava şekli eklenir.

Aşağıdaki resimde bir Sınıf Diyagramında kullanılan notasyonların çoğu gerçek bir modelleme çerçevesinde yer almıştır.

}

' 4+1 Görünümleri'''
Use Case Görünümü : Anlaşılabilirlik
Mantıksal Görünüm : İşlevsellik
Süreç Görünümü : Performans, ölçeklenebilirlik, üretilen iş
Yürürlüğe Koyma : Yazılım yönetimi
Yerleştirme Görünümü : Sistem Topolojisi, teslimi ve yüklenmesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sınıf Diyagramı
Sınıf Diyagramı