Sırp İmparatorluğu 14. yüzyıl'da Balkan Yarımadası'nda bulunan bir imparatorluk. Sırp İmparatorluğu 1346'dan 1371'e kadar varlığını sürdürmüştür.

Sırp İmparatorluğu

Sırp İmparatorluğu (Sırpça: Српско Царство, Srpsko Carstvo) 14. yüzyıl'da Balkan Yarımadası'nda bulunan bir imparatorluk. Sırp İmparatorluğu 1346'dan 1371'e kadar varlığını sürdürmüştür.

İmparatorlarıBakınızYanıtlar