--}}

Sırp Ortodoks Kilisesi

Sırp Ortodoks Kilisesi (Sırpça: Српска православна црква), Sırbistan ve Makedonya'da özerk Ortodoks kilisesi.

Sırp Ortodoks Kilisesi (Sırpça: Српска православна црква), Sırbistan ve Makedonya'da özerk Ortodoks kilisesi. Güney Sırplarının Ortodoks ve Katolik kiliselerinden hangisine bağlanacağı uzun süre kesinlik kazanmadı. Sonunda Aziz Sava'nın 1219'da Sırbistan başpiskoposu olarak kutsanmasıyla, çeşitli Sırp prensliklerinin kiliseleri bir bütün olarak Konstantinopolis'e (İstanbul) bağlandı. 1346'da çar unvanını kullanmaya başlayan Stefan Dušan'ın hükümdarlığında (1331-55) Sırbistan gelişip güçlenince. Peć başpiskoposu da patrikliğe yükseltildi. 1459'da Sırbistan'ın Osmanlı egemenliğine girmesiyle kaldırılan patriklik makamı 1557'de yeniden kuruldu. 1766'da patriklik bir kez daha kaldırıldı ve kilise, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlandı. Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bir yıl sonra, 1879'da özerklik elde etti. I. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün Sırplar tek kilisede berleşti. 1920'de patriklik yeniden kuruldu ve patrik "Peć başpiskoposu, Belgrad ve Karlofça metropoliti, Sırpların patriği" unvanını aldı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyalist yönetim kiliseyi devletten ayırdı ve kilise binaları dışında din eğitimi verilmesini yasakladı. Sırp Ortokoks Kilisesi'ne bağlı bütün piskoposlar, en yüksek organ olan Kutsal Sinod'da yılda bir kez toplanır. Ayrıca kilisenin günlük sorunlarıyla ilgilenen dört kişilik sürekli bir sinod vardır. Toplam üye sayısının 9 milyon dolayında olduğu tahmin edilen kilisenin, üçü Kuzey Amerika'da olmak üzere 31 piskoposluğu ile dört ruhban okulu ve bir ilahiyat fakültesi vardır. Yayın organı aylık Glasnik dergisidir. Dış bağlantılar * Resmi site

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.