S��Leyman S��Rr�� K��Rcal��

S, s

Jean-de-Dieu Soult

(CET) ^ R. Hayman, Soult — Napoleon's Maligned Marshal (London: 1990), opposite p. 96 ^ Chandler-Griffith, s. 469. ^ Glover, s. 39. The bloody battle of

's

-s

s'

s.

s

Türk alfabesinin yirmi ikinci, Osmanlı elifbâsının beşinci, on beşinci ve on yedinci harfleri. Osmanlı Türkçesinde, “S” sesini belirtmek için peltek olan “se”, “sin” ve “sad” olmak üzere üç ayrı işâret kullanılmıştır. Katı sızmalı ve titreşimsiz bir diş s...

İyi-sıralı

Matematikte, bir ``S`` kümesinin boş olmayan her altkümesi için, en küçük bir eleman tanımlayan tam sıralara, ``S`` kümesi üzerinde tanımlı bir iyi-sıra denir. İyi-sıralılık özelliğine sahip bir ``S`` kümesi iyi sıralı bir kümedir.

Henri de Tolouse-Lautrec'''

";s:9:"revisions";a:1:i:0;a:3:s:13:"contentformat";s:11:"text/x-wiki";s:12:"contentmodel";s:8:"wikitext";s:1:"*";s:42:"bkz.

s. o. s.