S��Leyman Seyyid

Battal Gazi (anlam ayrımı)

Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir liderdir.

Sayyid

Seyyid (Arapça:سيد), İslam peygamberi Muhammed Mustafa'nın kızı Fatıma'dan olan torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm'ün soyundan olduğu inanılanlar genel olarak bu adla anılır. Hanımlar için Seyyide sıfatı kullanılır.

Seyyid (anlam ayrımı)

Seyyid ile şunlardan biri kastediliyor olabilir:

Seyyid (anlam ayrım)

Seyyid ile şunlardan biri kastediliyor olabilir:

Yurtbeyli, Haymana

Yurtbeyli, Ankara ilinin Haymana ilçesine bağlı bir beldedir.

Seyyit Kutub

Seyyid Kutub (Arapça: سيد قطب), (d. 1906, Mısır – ö.

Seyyit Kutup

Seyyid Kutub (Arapça: سيد قطب), (d. 1906, Mısır – ö.

Seyyid Mahmud Hayrani

Seyyid Mahmud Hayrani ( .... - 1268) Mevlana dergahına kapılanıp onun aşk potasından nasip alan velilerden birisi de Seyyid Mahmut Hayrani’dir. Mesut Paşa’nın oğlu olan Hayrani, Harran’dan Anadolu’ya göçmüş ve Konya’ya gelip yerleşmiştir. Bir süre Ha...

Seyyit Ali Paşa

Seyyid Ali Paşa Osmanlı İmparatorluğu tarihinde üç farklı kişinin adıdır:

Seyyit Hasan Paşa

Seyyit Hasan Paşa bazan Karahisarî Hasan Paşa (d.? Şebinkarahisar - ö.