S��Lf��Rik Asid

Düşük frekans

Düşük frekans (LF veya LW), uzun dalga radyo bandına verilen addır. Frekans aralığı 30-300 KHz arasıdır. Bandın AdıDalga boyunun 1000 km ile 100 metre arasında olmasından gelmektedir.Lamda formülüne göre dalga boyu, frekans düştükçe yükselir bu hesaba gör...

LF

Richard

Richard

Richard Cermen kökenden gelen bir erkek ismidir. Kökeni "Ric" yönetici, lider, kral anlamına gelir. "hard" kısmı ise güçlü, cesur anlamındadır.

Sabit ibn Kurra

Harran'da doğan ve yetişen Sâbit ibn Kurrâ (826-901) dönemin önde gelen matematikçilerinden ve astronomlarından biridir. Yunanca ve Süryânîce biliyordu ve Apollonios, Archimedes, Eukleides ve Batlamyus gibi Yunan bilginlerinin en önemli yapıtlarından bazı...

Henri de Tolouse-Lautrec'''

";s:9:"revisions";a:1:i:0;a:3:s:13:"contentformat";s:11:"text/x-wiki";s:12:"contentmodel";s:8:"wikitext";s:1:"*";s:42:"bkz.

kümeler 9.sınıf

a ve bboş olmayan iki kümedir.2.[a]3.s[b]5.s[A kesişim B]olduğuna göre s[A-B]en az kaçtır

Casus

Casus Ar. c¥s°s a.

Cenevre Anlaşması (1988)

s. 51. ^ a b Nurani 1988, s. 52. ^ Nurani 1988, s. 53. ^ a b Şahi 2008, s. 143. ^ Şahi 2008, s. 156. ^ Yazar kadrosu (2002). Regional Surveys of the

Adli bilimler

^ a b c Tanrıvere 2017, s. 105. ^ a b Tuğ, Doğan & Hancı 2002, s. 176. ^ Tuğ, Doğan & Hancı 2002, s. 177. ^ Tuğ, Doğan & Hancı 2002, s. 175. ^ a b Tanrıvere