S��Rp Kiril Alfabesi

Alfa

Alfa, Yunan alfabesinin ilk harfidir.

Es (Kiril)

Latin abecesindeki "S"`ye eşdeğer Kiril Abecesi harfi. (C : Büyük Harf. c : Küçük Harf)

Furanoz

Furanoz, furan türevi, beş köşeli bir basit şekerdir.

Erbakan Hükümeti

54-Erbakan Hükümeti (28.06.1996-30.06.1997) Başbakan: Necmettin Erbakan (Konya, RP) Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Tansu Çiller (İstanbul, DYP) Devlet Bakanı: Fehim Adak (Mardin, RP) Devlet Bakanı: Nevzat Ercan (Sakarya, DYP ) Devlet...

Makedonya Cumhuriyeti taşıt plaka kodları

Makedonya Cumhuriyeti taşıt plaka kodları, 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla yenilenen şekliyle 2 harfli bölge kodu, 4 haneli sayı ve 2 harfli alfa kodu içerir (Örnek: SK 2345 MG). Plakanın sol kısmında mavi şerit vardır ve bu şeritte Makedonya’nın uluslarar...

RP

Refah Partisi (kısaca RP), Millî Görüş hareketinin 12 Eylül Darbesi'nden sonra kurulan siyasi partisidir. 1987'de Genel başkanlığa Necmettin Erbakan getirildi.

Alfa (Biyoloji)

Alfa, sosyal hayvanlar içerisinde; alfa erkek ve alfa dişi, komünite içerisinde, diğer bireyler tarafından kararlarına uyulan ve lider konumundaki bireylerdir. Eğer bir erkek ve bir dişi birlikte bu rolü üstlenirlerse, onlara alfa çift adı verilir.

Alfa Birey

Alfa, sosyal hayvanlar içerisinde; alfa erkek ve alfa dişi, komünite içerisinde, diğer bireyler tarafından kararlarına uyulan ve lider konumundaki bireylerdir. Eğer bir erkek ve bir dişi birlikte bu rolü üstlenirlerse, onlara alfa çift adı verilir.

Alfa hayvan

Alfa, sosyal hayvanlar içerisinde; alfa erkek ve alfa dişi, komünite içerisinde, diğer bireyler tarafından kararlarına uyulan ve lider konumundaki bireylerdir. Eğer bir erkek ve bir dişi birlikte bu rolü üstlenirlerse, onlara alfa çift adı verilir.

Lje

Lje, Kiril alfabesine mensup bir harfdir. "Ğ»" ile "ÑŒ" birleşimi şeklindedir. Sırpça ve Makendonca dillerinde kullanılırlar. Latin alfabesinde ise "lj" olarak kullanılrlar. (Sırp ve Hırvat latin alfabelerinde). Bu harf Osman...