--}}

Saçma Sıralama

Saçma sıralama veya rastgele sıralama, bilgisayar bilimlerinde yalnızca eğitim amaçlı olarak kullanılan verimsiz bir sıralama algoritması. Bir deste oyun kağıdı saçma sıralama algoritmasıyla sıralanmak istendiğinde, destenin sıralı olup olmadığına bakılır, eğer deste sıralı değilse havaya atılarak yere düşen kartlar toplanarak deste yeniden oluşturulur. Bu işlem deste sıralanana kadar sürer.

Saçma sıralama veya rastgele sıralama, bilgisayar bilimlerinde yalnızca eğitim amaçlı olarak kullanılan verimsiz bir sıralama algoritması. Bir deste oyun kağıdı saçma sıralama algoritmasıyla sıralanmak istendiğinde, destenin sıralı olup olmadığına bakılır, eğer deste sıralı değilse havaya atılarak yere düşen kartlar toplanarak deste yeniden oluşturulur. Bu işlem deste sıralanana kadar sürer. Uygulama Sözde kodu: while not InOrder(deck) do Shuffle(deck); Java public int[1] BogoSort(int[2] numbers) } } Python #-*- coding: utf-8 -*- import random def BogoSort(numbers): rnd = random.random() while True: sorted = True i = 0 if len(numbers) - 1: if numbers[3] > numbers[4]: while 1: i += 1 sorted = False if sorted: return numbers i = len(numbers) - 1 if i > 0: while 1: temp = numbers[5] numbers[6] = numbers[7] numbers[8] = temp

Benzer algoritmalar

Rastgele değiştirmeli sıralama

Rastgele değiştirmeli sıralama, rastgele sayı seçmeye dayalı, saçma sıralamaya benzer bir sıralama algoritmasıdır. Eğer sıralanacak dizi sıralı değilse algoritma rastgele iki sayı seçer ve bu iki sayıyı birbiriyle değiştirir. Algoritmanın çalışma süresini belirlemek oldukça zordur ve gerçek uygulamalarında sıralanmış bir diziye ulaşamayabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.