--}}

Sağ

Sağ aşağıdaki şekillerde kullanılabilmektedir:

Sağ aşağıdaki şekillerde kullanılabilmektedir: * Göreceli yön, bir şeyin başka bir şeye göre olan konumunu anlatırken solun karşıtı olarak kullanılır. * Sağcılık, politik bir akım ya da ideoloji olarak.

Diğer anlamları

Sağ

Türkçe Sağ kelimesinin İngilizce karşılığı.
[SAG] adj. right, right wing, right hand, dexter, offside, alive, living
n. right

Sağ

vücutta yüreğin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı; sağlam, esen.
bu taraftaki yön; katkısız.
ekonomi ve siyasada eskiden yana olan, geleneksel görüş ve tutumu sürdüren tutucu (kimse, görüş); yaşamakta olan.

Sağ

Türkçe Sağ kelimesinin Fransızca karşılığı.
vivant/e, en vie; droit/e

Sağ

Türkçe Sağ kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. heil, recht

Sağ

sağ (I)
sıfat

1 .     Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı:
       "Sağ cebinde kocaman bir gazete tomarı görünüyordu."- Ö. Seyfettin. 2 .   isim  Bu taraftaki yön:
       "Sağa dönmek. Sağdan yürümek."- . 3 .     Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş). 4 .   isim, spor  Boksta sağ yumrukla vuruş.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

sağa kaymak sağa sola sağa sola bakmadan sağdan geri dönmek (veya etmek) sağ elinin verdiğini sol elin görmesin sağ eliyle sol kulağını göstermek sağ gösterip sol vurmak sağ gözünü sol gözünden sakınmak sağını solunu bilmemek sağı solu olmamak sağ yap!

Birleşik Sözler

sağ açık sağ bek sağ çıkarma sağ eğilimli sağ haf sağ iç sağ kanat sağkol sağ kol sağ şerit ortanın sağı

sağ (II)
sıfat

       "Sağyağ."- . 3 .     Yaşamakta olan:
       "Aliş sağ mı yoksa boğuldu mu?"- Halikarnas Balıkçısı.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

sağ kalmak sağ olsun

Birleşik Sözler

sağbeğeni sağduyu sağ esen sağgörü sağistem sağ ol sağ para sağ salim sağ selamet sağtöre sağyağ  Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.