Sağcılık

Geleneksel sol partiler veya sendikalara oranla kitlelerin devrimci rolüne, ihtilâlci yanına ağırlık veren siyasî düşünce ve tutumlara karşı olarak, muhafazakârlığa, dindarlığa maneviyatçılığa, gelenekçilik ve milliyetçiliğe ağırlık veren sosyal ve siyasî görüş ve tutumlar.

Geleneksel sol partiler veya sendikalara oranla kitlelerin devrimci rolüne, ihtilalci yanına ağırlık veren siyasi düşünce ve tutumlara karşı olarak, muhafazakarlığa, dindarlığa maneviyatçılığa, gelenekçilik ve milliyetçiliğe ağırlık veren sosyal ve siyasi görüş ve tutumlar.

Sağcı ve solcu terimleri ilk defa 1789 yılında ortaya çıkmıştır. Fransız İhtilali` nden sonra kralı isteyenler meclisin sağ tarafına, cumhuriyeti istiyenler ise sol tarafa oturmuştur. Fransa Meclisi` nde bu gelenek hala devam etmektedir.

Sağcılık ile ilgili ideolojilerTürkiye` nin belli başlı sağcı partilerKaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Sağcılık

Sağcı olma durumu.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sağcılık ilgili konular