sağdıç emeği

Karşılığı alınmayan, boşa gitmiş emek.

Yanıtlar