Sağlık Net Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürülüğe konan reformlardan. Bireylerin sağlıkla ilgili bilgilerinin bir veri tabanı altında toplanmasını ve Tele-tıp gibi uygulamaların gerçekleştirilebilinir kılınmasını amaçlamaktadır.

Sağlık Net

Sağlık Net Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürülüğe konan reformlardan. Bireylerin sağlıkla ilgili bilgilerinin bir veri tabanı altında toplanmasını ve Tele-tıp gibi uygulamaların gerçekleştirilebilinir kılınmasını amaçlamaktadır.

Kaynakça

Yanıtlar