Kırsal bölgelerde coğrafya ve yol durumu göz önüne alınarak iki - üç bin nüfus için bir sağlık evi yapılmıştır. Sağlık evleri, sağlık ocağına bağlı olarak çok yönlü hizmet gören kuruluşlardır.==Sağlık Evlerinin Amacı==:Sağlık evlerinde personel olarak yalnızca ebe ya da ebe hemşire görevledir; başka personel bulunmaz.

Sağlıkevi

Kırsal bölgelerde coğrafya ve yol durumu göz önüne alınarak iki - üç bin nüfus için bir sağlık evi yapılmıştır. Sağlık evleri, sağlık ocağına bağlı olarak çok yönlü hizmet gören kuruluşlardır.

Sağlık Evlerinin Amacı

:Sağlık evlerinde personel olarak yalnızca ebe ya da ebe hemşire görevledir; başka personel bulunmaz. Sağlık evlerinde yerine getirilen başlıca görevler şunlardır: * Anne, çocuk sağlığı hizmetleri * Sıtma eradikasyon hizmetleri * Hasta takibi ve eğitimi * Aile planlaması hizmetleri * Çevrenin düzenlenmesi ve korunması * Sağlık eğitimi hizmetleri * İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri * Sosyal yardım hizmetleri verilmektedir.

Kaynak

Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.

sağlıkevi

Sağlık ocağı:
"İstanbul'un kalabalığına göre sağlıkevlerinin ne kadar az olduğunu anlattılar."- N. Hikmet.

Yanıtlar