Saadet Mesut olmak, bahtiyarlık, mutluluk, gönül rahatı ve kalp huzuru. Allahü tealanın rızasına ermiş olmak. Her istediğine kavuşmuş olmak. Saadet, insanın devamlı olan huzur ve sevinç halidir. İnsanın saadeti kalp huzuruna, gönül rahatlığına bağlıdır. Bu rahatlığa, mutlaka para, mevki, rütbe, şan ve şöhretle kavuşulamaz. Nice mal, mevki sahiplerinin huzura eremedikleri, saadete kavuşamadıkları herkes tarafından bilinmektedir. Halbuki malı, parası az olduğu, makam, şan ve şöhret sahibi o...

SAADET (türkçe) anlamı
1. mutluluk
2. ongunluk
3. mut
kut.
SAADET (türkçe) anlamı
4. Mutluluk
5. ongunluk
6. mut
7. kut
8. ... gecenin içinde onun parıldayan ela gözlerini görmek öyle bir saadetti ki...- R. N. Güntekin.
SAADET (türkçe) anlamı
9. mutluluk
10. ongunluk
11. mut
kut.
SAADET (türkçe) anlamı
12. (Arapça) Kadın ismi - Mutluluk
13. kutluluk
14. bahtiyarlık
SAADET (türkçe) ingilizcesi
1. [Felicity Party (Turkey)]n. happiness
felicity,
SAADET (türkçe) ingilizcesi
2. [Felicity Party (Turkey)]n. happiness
3. felicity
SAADET (türkçe) fransızcası
1. bonheur [le]
SAADET (türkçe) almancası
1. Glück

Saadet hakkında bilgiler

Saadet Mesut olmak, bahtiyarlık, mutluluk, gönül rahatı ve kalp huzuru. Allahü tealanın rızasına ermiş olmak. Her istediğine kavuşmuş olmak. Saadet, insanın devamlı olan huzur ve sevinç halidir. İnsanın saadeti kalp huzuruna, gönül rahatlığına bağlıdır. Bu rahatlığa, mutlaka para, mevki, rütbe, şan ve şöhretle kavuşulamaz. Nice mal, mevki sahiplerinin huzura eremedikleri, saadete kavuşamadıkları herkes tarafından bilinmektedir. Halbuki malı, parası az olduğu, makam, şan ve şöhret sahibi olmadıkları halde huzur içinde yaşayanlar çoktur. Saadet lügatta “mutluluk, bahtiyarlık, mesut olmak” manalarındadır.

Saadet, gerek günlük konuşma lisanımızda ve edebiyatımızda, gerekse insanların fert ve sosyal hayatını konu edinen ilimlerin hepsinde en çok kullanılan bir kelimedir. Felsefe, sosyoloji, psikoloji, hukuk, iktisat, siyaset vs. ilimlerin başında gelir. Mesut bir hayat sürmek, sonsuz bir saadete kavuşmak bütün insanların arzusudur. İnsanı konu alan bütün dinler, ilimler, ideolojiler, hep insanların saadete, mutluluğa kavuşma yollarını göstermeye çalışmışlardır. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar, insanlara saadet vadeden birçok fikirler ve inançlar ortaya konmuştur. Bunların içinde ve en başında, insanı yaratan, onun bütün ihtiyaçlarını en iyi bilen Allahü tealanın peygamberler vasıtası ile gönderdiği ilahi dinler gelmektedir. Zaten dinin genel anlamdaki tarifi de, insanları sonsuz saadete götürmek için Allahü teala tarafından gösterilen yol demektir. Bunun yanında din ismi altında insanların kendilerinin uydurduğu bir takım eğri, bozuk yollar da ortaya çıkmıştır. Ayrıca insan topluluklarını çeşitli yönlere sevk edebilecek kudreti ve kabiliyeti kendinde gören felsefecilerin, siyasetçilerin veya menfaat gruplarının ortaya koyduğu birçok felsefi veya siyasi cereyan da, insanlara saadet, mutluluk yollarını tarif etmeye çalışmıştır. Bütün tabipler tıp ilminde ortaya çıkardıkları teşhis ve tedavileri, insanların saadeti için kullanmışlardır. Günümüzde de durum aynıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Saadet Zinciri

Saadet zinciri, 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış bir para kazanma sistemi olan piramit sistemin halk arasındaki ismidir. İngilizce ismi ''pyramid scheme''dir.

Hırka-i Saadet Dairesi

Hırka-i Saadet, Hz. Muhammed'e ait olan, keçi tüyünden yapılmış geniş kollu hırka, Hırka-i Saadet Dairesi ise Topkapı Sarayı'nda, bu hırkanın muhafaza edildiği yere verilen isimdir.

Hırka-i Saadet

Peygamber efendimizin Topkapı Sarayında altın ve gümüş sandık içerisinde muhâfaza edilen hırkasına verilen ad. Yazdığı güzel kasîdesinden dolayı, Eshâb-ı kirâmdan Ka'b ibni Zübeyr'e Peygamber efendimiz tarafından hediye edilmişti. Asırlardan beri İslâm devletleri ...

Asr-ı Saadet

Asr-ı Saadet İslam tarihinin merkezini ve İslam tarihinin altın çağını teşkil eden dönem. Dinin doğuşundan peygamberin ölümüne kadar devam eden dönem, Asr-ı Saadet yani saadet çağı olarak isimlendirilir.